Alcoholverbod en lik-op-stukbeleid: politiek Brussel wil parlement vervroegd terugroepen

An Missotten, Renée Vervaet
© BRUZZ
23/08/2023
Updated: 23/08/2023 19.22u

Verschillende politieke partijen roepen op tot actie tegen de problematiek van onveiligheid aan het Zuidstation. Zo pleit N-VA voor onder meer een alcohol- en samenscholingsverbod aan stations. Meerderheidspartijen Groen, Ecolo en PS willen dat het Brussels Parlement vervroegd bijeenkomt rond de veiligheidsproblemen. Ook oppositiepartij Vlaams Belang is daar voorstander van.

Een gewestelijk alcoholverbod, een verbod op samenscholingen, bedelen, straatprostitutie en tentenkampen aan de stations én een betere coördinatie tussen de lokale politiezones, de federale politie, Securail en de spoorwegpolitie. Dat zijn volgens Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) de maatregelen die nodig zijn om de onveiligheid en criminaliteit in het Noord- en Zuidstation aan te pakken.

'No-gozone'

N-VA-politicus Mathias Vanden Borre heeft dinsdag in de commissie Binnenlandse Zaken gevraagd om het parlement vervroegd bijeen te roepen over de zaak. Op Radio 1 stelde hij zijn plan voor. "De veiligheidsproblemen in en rond het station Brussel-Zuid en -Noord houden maar niet op", zegt hij. "Brussels minister president Vervoort moet met antwoorden komen", zegt Vanden Borre. “Enkel met een beleidsschok kunnen we voorkomen dat onze Brusselse internationale treinstations verder evolueren in een no-gozone”.

Vanden Borre komt ook met een stappenplan en vraagt onder meer een gewestelijk alcoholverbod in de stationsbuurten in Brussel. Hij vindt ook dat het Gewest een verbod zou moeten opleggen op samenscholingen, bedelen, straatprostitutie en tentenkampen aan de stations. “Deze maatregelen zijn op korte termijn nodig om orde te scheppen in de situatie”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto.)

911ca64a-zonezuid.jpg

| Het Zuidstation kwam de afgelopen weken regelmatig in het nieuws wegens overlast en diefstallen.

Vanden Borre pleit voor versterking en een betere coördinatie tussen de lokale politiezones, de federale politie, Securail en de spoorwegpolitie.

Ook de gemeenten kunnen volgens Vanden Borre een bijdrage leveren. “Handelszaken en horecazaken in de stationsbuurten die voor overlast zorgen, moeten strenger gecontroleerd en aangepakt worden”.

“Tot slot moet de federale overheid haar verantwoordelijkheid opnemen en meer middelen en personeel ter beschikking stellen voor het Brussels parket. Er moet een einde komen aan de crisismaatregelen van het Brussels parket zodat een lik-op-stukbeleid en snelrecht voor bijvoorbeeld gauwdieven en dealers in de stationsbuurten weer mogelijk is”, klinkt het.

Groen ziet in enkel repressie geen oplossing

Groen covoorzitster Nadia Naji vindt dat de oproep van 40 buurtcomités niet genegeerd mag worden en roept Brussels Minister-President Rudi Vervoort op om de situatie aan te pakken.

Volgens Naji is inzetten op preventie alleen niet voldoende. "De problemen aan de stations en in verschillende wijken zijn in de eerste plaats een symptoom van meer structurele problemen, die sinds de coronacrisis fel verergerd zijn. De situatie is complex en er is dus ook geen wonderoplossing."

"En ook enkel inzetten op repressie is geen oplossing, want dat verschuift het probleem of maakt het onzichtbaar en daarmee is het niet opgelost. Een duurzame oplossing zal dus veel voeten in de aarde hebben."

Er is volgens Groen ook nood aan een betere samenwerking tussen politie, fiscus en gerecht. "Naast politiediensten versterken zullen ook straathoekwerkers en eerstelijnswerkers moeten worden versterkt, net als housing first-projecten en extra sociale en psychologische begeleiding voor de mensen op straat."

(Lees verder onder de foto.)

Zuidstation

Groen vraagt om een globaal plan, dat verschillende dimensies van deze schrijnende problematiek oplost en op elkaar afstemt. "Daarom vragen we dat minister-president Rudi Vervoort dringend actie onderneemt en de problematiek van onveiligheid serieus neemt".

Die reactie is opmerkelijk, aangezien Groen zelf deel uitmaakt van de regering Vervoort. Minister Elke Van den Brandt is binnen die regering samen met haar collega Alain Maron (Ecolo) bevoegd voor preventieve gezondheidszorg. Hulpverleners zoals Bruno Valkeneers wezen er eerder deze week op dat het probleem aan het Zuidstation ook een gezondheidsprobleem is. Daarnaast is op federaal niveau ook Ecolo-minister voor Mobiliteit, Georges Gilkinet, medeverantwoordelijk voor het Zuidstation-dossier.

En ook Groen heeft dinsdagavond de vraag gesteld aan het Brussels Parlement om vervroegd samen te komen om de veiligheidscrisis het hoofd te bieden.

'Topje van de ijsberg'

Ook Vlaams Belang wil dat de Brusselse regering eindelijk de ernst van de zaak inziet en wil dat het Brussels Parlement vervroegd bij elkaar komt.

"Als de minister-president en het parlement nu onzichtbaar blijven, falen ze faliekant in hun verantwoordelijkheid", aldus Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter in het Brussels Parlement.

Volgens Bob De Brabandere, voorzitter van Vlaams Belang Brussel, is de veiligheidssituatie in Brussel onlosmakelijk verbonden met de asiel- en migratiecrisis. "De veiligheidsproblemen rond het Zuid- en Noordstation zijn maar het topje van de ijsberg. Men moet heus niet tot aan het Zuidstation gaan om met de onveiligheid geconfronteerd te worden", stelt hij.

Er vertrok vandaag reeds een schrijven van de hand van Lootens-Stael naar Rachid Madrane, voorzitter van het Brusselse Parlement, met een verzoek tot vervroegde samenkomst. De Vlaams Belanger is duidelijk: "Dit gaat om de levenskwaliteit van de Brusselaars en het imago van onze stad in binnen- en buitenland. We moeten tonen dat het ons menens is!"

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni