Smet neemt plan voor groenere A12 onder vuur

GR
© BRUZZ
30/11/2021
Updated: 30/11/2021 18.05u

De plannen van Brussel Mobiliteit om het stuk van de A12 in Brussel om te vormen tot groene boulevard krijgen kritiek vanuit de eigen regering. Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) schuwt de harde woorden niet en spreekt over "Vlamingen koeioneren." Het plan zou niet doorgesproken zijn in de regering. "In de huidige omstandigheden zijn er te veel onbekende factoren om een vergunning af te leveren," zegt Smet.

“Nice to have, maar not need to have.” Zo omschrijft staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) de huidige plannen van zijn collega Elke Van den Brandt voor het laatste stuk van de A12 in Brussel. Daarin wordt de A12 stadinwaarts versmald van drie naar twee rijstroken tot aan De Wand, en gaat de Van Praetlaan van drie stroken naar één.

“Dit ruikt naar pestgedrag ten aanzien van de vele Vlamingen die dagelijks naar Brussel pendelen. Daar doe ik niet aan mee”

Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw (one.brussels/Vooruit)

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed inzet

In de plaats daarvan wil minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) ruimte vrijmaken voor extra groen, een sneltram en een betere fietsinfrastructuur. Maar door het ontbreken van de oorspronkelijk wel geïntegreerde overstapparking aan de Esplanade, komt er heel wat kritiek op het project.

‘Dit ruikt naar pestgedrag’

Zo ziet Smet, nochtans lid van de Gewestregering, het nut niet van een groene promenade zonder overstapparking aan Esplanade. “Dat ruikt naar pestgedrag ten aanzien van de vele Vlamingen die dagelijks naar Brussel pendelen. Daar doe ik niet aan mee,” zei de staatssecretaris bij BRUZZ Radio. Smet ziet zich als ex-minister van Mobiliteit als "de vader van deze plannen."

Smet zet vraagtekens bij de aflevering van de bouwvergunning (waar hij via de administratie Urban.brussels voor bevoegd is). "In de huidige omstandigheden zijn er te veel onbekende factoren om de vergunning af te leveren. We zullen eerst de nodige impactstudies moeten doen en de prioriteiten moeten bepalen," zegt Smet dinsdagnamiddag aan onze redactie. Het gaat dan om financiële prioriteiten, maar ook om andere dringende mobiliteitsoplossingen voor de Brusselaars. "Daarover is eerst een goed gesprek nodig binnen de regering, want mijn collega is dat gesprek niet op voorhand aangegaan."

Filelast

Ook ondernemersorganisatie Voka Metropolitan is niet te spreken over de komst van de stadsboulevard in zijn huidige vorm. “Een vernauwing van de toegang tot Brussel zonder andere ingrepen gericht op een betere verkeersdoorstroming, zal de filelast verder doen toenemen. Zonder geïntegreerde aanpak en maatregelen die de modal shift faciliteren, dreigt de complete stilstand in de Brusselse rand,” zegt Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan.

"De overstapparking aan de Heizel biedt voldoende capaciteit voor een vlotte doorstroming van auto naar het openbaar vervoersnet."

Kabinet Elke Van den Brandt

Het kabinet van minister Van den Brandt (Groen) begrijpt de kritiek van Smet niet. “De overstapparking aan de Heizel biedt voldoende capaciteit voor een vlotte doorstroming van auto naar het openbaar vervoersnet. Er is daar plaats voor zo’n 12.000 auto’s, en daarvan wordt een groot deel vandaag niet gebruikt.”

Het verminderen van het aantal rijstroken hoeft volgens het kabinet ook geen probleem te zijn. “Doordat we de verkeerslichten en enkele kruispunten wegnemen, zal de automobilist amper tijd verliezen. Een deel van het autoverkeer zal trouwens verdampen door de uitstekende verbinding met fiets en openbaar vervoer.”

'Eerste dat ik hiervan hoor'

Opvallend ook is dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) intussen heeft laten weten "niet op de hoogte te zijn van deze plannen." Nochtans zal een eventuele aanpassing aan de Brusselse A12 natuurlijk ook een impact hebben op het verkeer langs die route in Vlaanderen.

"Het is letterlijk het eerste wat ik hier van hoor. We gaan de komende weken constructieve gesprekken opstarten met alle betrokken partijen om te bekijken wat er al dan niet mogelijk is," aldus Peeters.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni