Ann Verreth in A La Carte: 'Waarom geen 60 leerlingen per leerkracht?'

© BRUZZ
28/10/2021

Hoofd van de Odisee-hogeschool Ann Verreth stelt in A La Carte de hele organisatie van het onderwijs ter discussie. Ze gaat ook in op een reeks 'heilige huisjes'. "Zestig leerlingen voor één leerkracht? De crisis is zo ernstig dat we ook daarnaar moeten kijken."

"Het lerarentekort is een probleem van vele jaren, maar wij voelen het vandaag bikkelhard aan. Het allerbelangrijkste is om nu samen aan tafel te gaan zitten en een nieuw lerarenpact op de rails te zetten. Er is te lang getalmd om zo'n geconcerteerd beleid te voeren. Het onderwijsbeleid zal altijd op middellange termijn gevoerd worden. Want eerstejaarsstudenten zullen pas ten vroegste over drie jaar voor de klas kunnen staan."

Het effect dat corona op de zorgsector heeft gehad, met meer inschrijvingen in de zorgopleidingen als gevolg, blijft voor het onderwijs uit. Er zijn dit academiejaar zelfs minder kandidaten voor het lager en kleuteronderwijs. Verreth pleit nog voor een ambassadeur van het onderwijs om de krachten te verenigen en de belangen van de sector onder de aandacht te houden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie