A la carte met Eric Vandezande ('40 Comités'): 'Ontgoocheld in Brusselse regering'

© BRUZZ
07/03/2024

Om de toenemende agressie in hun wijk te counteren, slaan sinds de zomer van 2023 veertig Brusselse buurtcomités de handen in elkaar om te ijveren voor "één masterplan en eenheid van commando in de strijd tegen geweld op straat." Onlangs kregen ze van de gewestregering nul op het rekest, waardoor de ontgoocheling in de politiek alleen maar groter is geworden.

Eric Vandezande is één van de initiatiefnemers van het burgercollectief '40 Comités' en steekt niet onder stoelen of banken dat hij van de Brusselse politiek "meer voluntarisme" had verwacht. In onze stad heerst een "feitelijke noodtoestand," oppert hij. "De spiraal van geweld moet dringend aangepakt worden."

Maandag gaf minister-president Rudi Vervoort (PS) evenwel te kennen dat één masterplan niet zou lukken. Vervoort beweert dat het Brussels gewest de bevoegdheid terzake met de federale regering moet delen, hetgeen één aanpak en de gevraagde eenheid van commando in de weg zou staan.

Voor Vandezande heeft ook de federale regering met haar "mislukte" asiel- en migratiebeleid boter op het hoofd. "Zij moet meer doen voor Brussel." Voorts pleit hij nog voor een nabijheidspolitie die "de cohesie in de wijken helpt versterken."

Toenemende armoede

Intussen houdt de agressie op straat volgens Vandezande niet alleen gelijke tred met de toevloed aan 'goedkope' crack, maar ook met de toegenomen armoede in Brussel. "Die is een voedingsbodem voor het drugprobleem van de toekomst. Repressie zal bijgevolg maar een deel van de oplossing zijn."

"Er moet namelijk ook geïnvesteerd worden in een sociaal luik." Vandezande schat het aantal mensen dat in Brussel zonder papieren op straat moet zien te overleven op "bijna honderdduizend." Zij leven in een grijze zone, mogen officieel niet werken en zijn een makkelijke prooi voor drugdealers. "Daar moet dringend iets aan gedaan worden."

Tenslotte, als Nederlandstalige ondervindt Vandezande soms "enige achterdocht" bij Franstaligen als hij het probleem van de onveiligheid in Brussel aankaart. "Veiligheid is nochtans een universeel mensenrecht."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: À la carte, Brussel, Politiek, Eric vandezande, crack, agressie, minister-president Rudi Vervoort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni