Reportage

Asielzoekers tijdelijk aan de slag in Brusselse bouwsector

03/06/2022

In Brussel is er een grote vraag naar nieuwe werkkrachten in de bouwsector. Per jaar moeten meer dan 1.300 mensen aangeworven worden. Om deze leegte in te vullen, wordt gekeken naar Fedasil, de opvangdienst voor asielzoekers. Die tekende samen met de bouwsector en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) een samenwerkingsakkoord om asielzoekers tijdelijk in te schakelen in de sector.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord moet zorgen dat asielzoekers op grote schaal kunnen ingeschakeld worden door bouwondernemingen. Het start met een eerste pilootproject bij Louis De Waele. Daarna volgen er nog pilootprojecten in Vlaanderen en Wallonië, om dan uit te breiden naar de hele bouwsector. Al vijftig bouwondernemingen lieten weten dat ze vragende partij zijn om asielzoekers in te zetten.

De samenwerking is volgens de betrokken partijen een win-winsituatie waarbij de asielzoekers een kans krijgen op een opleiding, werk en zelfontplooiing, terwijl de krapte op de bouwarbeidsmarkt ingevuld kan worden. Asielzoekers mogen werken vanaf vier maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en dit zolang hun asielprocedure loopt.

"Via deze samenwerking willen we zo veel mogelijk bouwbedrijven betrekken bij de aanwerving en opleiding van asielzoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in de bouwsector de nodige hefbomen zullen vinden om snel een plaats te vinden op de arbeidsmarkt," zegt Gianni De Vlaminck, voorzitter van Constructiv, in naam van de sociale partners.

Sociale wetgeving

In het samenwerkingsakkoord is een ethisch handvest opgenomen, zodat zwartwerk en ongeregeldheden tegengegaan worden. Alle ondernemingen moeten zich aan de sociale wetgeving houden en moeten de asielzoekers eenzelfde loon als een andere werknemer uitkeren.

"We volgen een filosofie waarin we geloven dat iedere asielzoeker die kan werken daardoor als persoon wordt versterkt en een bijdrage kan leveren aan de samenleving: een samenleving die hen ontvangt en verwelkomt en waaraan ze iets kunnen teruggeven," vertelt staatssecretaris Mahdi. Michael Kegels, directeur van Fedasil, sluit zich daarbij aan: "We moet vermijden dat ze anderhalf jaar inactief in de asielcentra zitten. Er wonen zonder aan zelfontplooiing te doen of zonder in een eigen loon te kunnen voorzien, heeft een impact op het mentale welzijn," vertelt Kegels.

De bouwondernemingen zullen de asielzoekers met interesse in een job in de bouw bereiken via een informatie- en sensibiliseringscampagne, jobdagen en informatiesessies die de bouwondernemingen in de verschillende asielcentra geven. Wie wil werken, wordt aan een screening onderworpen op basis van opleiding, kwalificaties, taalniveaus of rijbewijs. Nadien worden de personen georiënteerd naar een job waar ze rechtstreeks kunnen instromen of krijgen ze een opleiding bij de arbeidsbemiddelingsdiensten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: BRUZZ 24 , Anderlecht , Economie , asielzoekers , Sammy Mahdi , bouwsector

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni