Actie kinderopvang op Martelaarsplein: 'Investeer dringend in de sector'

02/07/2023
Updated: 02/07/2023 17.35u

Zondagochtend kwamen ouders, vakbonden en experts op het Martelaarsplein samen, om de Vlaamse regering te overtuigen om meer te investeren in kinderopvang.

Ouders, medewerkers, organisatoren, vakbonden (ABVV-BBTK, ACOD-LRB, ACV Puls en ACV Openbare Diensten), feministische organisaties en experts tekenden present voor de actie op het Martelarenplein. De actievoerende organisaties, waaronder actiegroep De Eerste 1000 Dagen, geloven dat de huidige plannen van de Vlaamse regering om de problemen in de sector het hoofd te bieden, onvoldoende snel op gang komen. Zo heeft de Vlaamse regering onder leiding van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) een participatief toekomsttraject op poten gezet, dat tegen voorjaar 2024 moet uitmonden in concrete beleidsdoelstellingen.

De deelnemende organisaties eisen dit jaar nog een nieuwe investering van de Vlaamse overheid in de sector. "Om de uitgewerkte en berekende beleidsvoorstellen waar te maken zijn dringend structurele middelen nodig", klinkt het. Volgens Anne Lambrechts, actiegroep Eerste 1000 Dagen, moeten er "meer handen op de werkvloer, een betere opleiding en meer ondersteuning voorzien worden."

Op korte termijn moet een signaal gegeven worden zodat de begeleider-kindratio een trap naar beneden gaat. "Op dit moment mag je één begeleider voor negen kinderen inzetten. We willen dat de begeleider-kindratio op korte termijn zakt naar 1 op 7 en op middellange termijn naar 1 op 5", zegt Lambrechts. "Daarvoor moeten er dit jaar nog nieuwe middelen uitgetrokken worden."

"We hebben ruim 200 miljoen extra nodig om ook maar iets in onze sector te realiseren", meent Lambrechts. Ze hoopt dat de Vlaamse regering deze middelen tegen de Septemberverklaring kan vrijmaken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni