| Een energiemeter (archiefbeeld).

Sibelga en Brugel willen nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit met dure 'spitsuren'

© BRUZZ
29/01/2024

Distributienetbeheerder Sibelga en de Brusselse regulator voor de elektriciteitsmarkt Brugel willen vanaf 2028 de tariefstructuur voor elektriciteit aanpassen. In plaats van de piek- en daluren die nu gelden, zouden er drie tijdsblokken op een dag komen. Het duurste tijdsblok zou van 17 tot 23 uur gelden. Een publieke raadpleging rond de nieuwe tarifering loopt nog tot 31 januari.

Momenteel gelden in Brussel twee tarieven voor elektriciteit: een dagtarief - het zogenaamde piekurentarief van 7 uur tot 19 uur - en het nachttarief, het goedkopere dalurentarief van 19 tot 7 uur. Ook het hele weekend geldt het dalurentarief.

Die tijdsblokken willen Brugel en Sibelga aanpassen. Vanaf 2028 zou dan het daluur gelden van 23 uur tot 7 uur 's ochtends, gevolgd door de piekuren van 7 tot 17 uur en tot slot de 'spitsuren' van 17 tot 23 uur, die het duurst moeten worden. De exacte tijd van de blokken kan nog aangepast worden na overleg met de marktspelers, aldus Brugel in een nota.

Bedoeling van de aanpassing is dat Brusselaars minder op hetzelfde moment elektriciteit gaan gebruiken. "Doordat mensen na het werk onder meer hun auto's opladen en ook meer mensen elektrische verwarming gebruiken, hebben Brusselaars meer elektriciteit nodig. Er is dus meer vraag," legt Brugel-woordvoerder Adeline Moerenhout uit. "We moeten aan de toekomst denken, er zal alleen maar meer gebruikt worden. Daarom moeten we meer spreiden."

Slimme meter

Voor de nieuwe tariefstructuur is het volgens Brugel noodzakelijk dat er voldoende slimme meters worden geplaatst in het gewest. De informatie daarvan zal gebruikt worden om te bekijken wanneer Brusselaars het meest elektriciteit nodig hebben. Gebruikers zullen daarvoor wel moeten instemmen met het delen van hun gegevens.

Wordt elektriciteit hierdoor duurder? "We moeten nog zien hoe dat zich zal uitwerken," legt Moerenhout uit. "Maar het idee is inderdaad dat de elektriciteit duurder is op de momenten dat meer mensen elektriciteit nodig hebben. Want het doel is om meer te spreiden."

Als de hervorming wordt goedgekeurd, zal ze vanaf 2028 in voege gaan, met een voorafgaande overgangsperiode van drie jaar om consumenten de tijd te geven om slimme meters te installeren. In de overgangsperiode blijft de huidige tariefstructuur van toepassing.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni