Regulator doet aanbevelingen energiebeleid: 'Slimme meters en gas zwaarder belasten'

© BRUZZ
03/04/2024

Brugel heeft in een nieuw memorandum verschillende beleidsvoorstellen voorgelegd aan de bevoegde overheden om het energie- en waterbeleid in Brussel aan te passen. De Brusselse regulator voor elektriciteit, gas en de waterprijs pleit onder meer voor een taxshift: gas zou zwaarder belast moeten worden dan elektriciteit, vindt Brugel.

Concreet gaat het in het memorandum om 24 aanbevelingen ter bevordering van een “zekerder en duurzamer energie- en waterbeleid.” Zo stelt de regulator dat slimme meters een belangrijke rol zullen spelen in het succes van de Brusselse energietransitie.

De informatie daarvan kan gebruikt worden om te bekijken hoe en wanneer Brusselaars energie gebruiken, maar gebruikers moeten daarvoor wel expliciet instemmen met het delen van hun gegevens. Om de installatie en het gebruik van de slimme meters te vergemakkelijken, moeten volgens Brugel “de wettelijke beperkingen, met name met betrekking tot de uitdrukkelijke toestemming, worden opgeheven om een massale uitrol mogelijk te maken.” Tegelijk moet de privacy van gebruikers gewaarborgd blijven.

In de context van de transitie is het daarnaast volgens Brugel paradoxaal dat elektriciteit zwaarder wordt belast dan gas. Volgens de regulator moet het evenwicht worden herzien van de rechten, toeslagen en heffingen, zodat die worden gedragen door de energiebron met de grootste uitstoot.

Vivaqua

Brugel vraagt ook om meer regulering voor de openbare dienstverplichtingen van netbeheerder Sibelga. De meeste van deze verplichtingen worden immers gefinancierd via de energiefactuur, maar kunnen op dit moment aan geen enkele incentiverende regulering, benchmarks of sancties worden onderworpen. Met name voor de openbare verlichting - goed voor 80 procent van de kosten voor openbare dienstverplichtingen - wil de regulator meer transparantie over het gevoerde beleid.

Tot slot stelt de regulator nog dat wateroperatoren - net als de gas- en elektriciteitssectoren - jaarlijks een programma zouden moeten aanbieden. “Dit zou dan worden goedgekeurd door de regering en kan leiden tot een directe, gedeeltelijke of volledige subsidie, met jaarlijkse rapportage en toezicht van Brugel.” Het waterbedrijf Vivaqua, dat Brussel van drinkwater voorziet en er de riolen beheert, kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat het door zijn enorme schulden dreigt essentiële taken niet meer te kunnen uitvoeren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni