| Campus Solbosch van de ULB (archiefbeeld).

Studenten en vakbonden eisen meer onderwijspersoneel op ULB

© Belga
19/02/2024

Op initiatief van vakbond ACOD en de Union syndicale étudiante (USE) is maandag een manifestatie gehouden aan de ULB. De actievoerders pleitten voor meer onderwijsassistenten op de universiteit, naar aanleiding van het groeiend aantal studenten op de campus.

Meer dan zeventig mensen verzamelden maandagnamiddag op de Solbosch-campus in Elsene, in het licht van een bestuursvergadering die werd gehouden om de begroting voor 2024 te bespreken. ‘Meer assistenten, nu’ viel te lezen op een groot spandoek.

Tussen 2018 en 2023 steeg het aantal ULB-studenten met bijna 30 procent, van 29.800 naar 38.100. Maar de beschikbare onderwijsassistenten en het administratief personeel volgden die groei niet, aldus de actievoerders.

Overstelpt

"Dat heeft aanzienlijk bijgedragen tot een verslechtering van de werkomstandigheden van de docenten, die overbelast zijn, maar ook van de onderwijsomstandigheden van de studenten," zei ACOD-afgevaardigde Charlotte Casier.

Zo haalt Casier aan dat practica door de onderbezetting soms geannuleerd moeten worden en dat professoren en assistenten overstelpt worden met verbeterwerk. De tijd die individueel aan studenten kan besteed worden, zou steeds verder afnemen.

Wachttijden

"Het gebrek aan personeel verhindert ons steeds meer om voldoende steun te bieden aan mensen die er het meest nood aan hebben," zegt een vertegenwoordiger van de FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique), die getuigde in een recente enquête uitgevoerd door de ACOD.

Studenten wijzen dan weer op overvolle aula's en practicumgroepen, bijzonder lange wachttijden voordat ze hun verbeteringen of cijfers krijgen, en een gebrek aan interactie met de docenten.

De vakbonden dringen er bij de ULB op aan om meer onderwijzend personeel aan te werven en een structureel plan op lange termijn op te stellen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni