BRUZZ

| De start van de 'Mars voor het Leven' op het Poelaertplein

Pro-lifebetoging 'Mars voor het leven' trekt door Brussel

Emmanuel Vanbrussel
21/04/2024

Enkele honderden betogers stappen zondagnamiddag door Brussel in de jaarlijkse Mars voor het Leven. Ze protesteren tegen de recente politieke voorstellen over de uitbreiding van abortus en euthanasie.

Zowel jongerengroepjes, jonge gezinnen als gepensioneerden nemen deel aan de mars, die vooraf zowat 200 inschrijvingen telde. De telling van de Brusselse politie komt uit op een 400-tal deelnemers.

Veel deelnemers zijn katholiek geïnspireerd en steken dat ook niet weg. De beweging is tweetalig, de pancartes die de organisatie uitdeelt, zijn in het Frans en het Nederlands beschikbaar.

4d8a4a78-marsvoorhetleven.jpg

Dieter Nijs

| Deelnemers aan de Mars voor het Leven

'Pro-Life Generation'

Op de vraag naar hun motivatie, komt bij de deelnemers altijd hetzelfde antwoord: "We komen op voor de cultuur van het leven." Dat betekent concreet: beperk abortus aan het begin van het leven, en euthanasie op het einde. "Iedereen voor het leven, leven voor iedereen", wordt gescandeerd.

Het groepsgevoel is alvast groot. "Ongelooflijk om zoveel geestesgenoten te ontmoeten", zegt een groepje tienermeisjes. "Deze betoging bewijst dat 'pro life' tot een coherente beweging aan het groeien is", zegt een andere overtuigde deelnemer. In de 'goodies tent' gaan de t-shirts met opschrift 'Pro-Life Generation' vlot van de toonbank.

Guido, een oudere Duitstalige man, is helemaal uit de Oostkantons gekomen om deel te nemen. Net als voor de andere deelnemers, zijn de dossiers abortus en euthanasie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

"Het gaat om respect voor het leven", zegt hij. De recente politieke voorstellen over een versoepeling op beide terreinen waren een extra stimulans om te komen betogen.

18496c36-guidomarsvoorhetleven.jpg

BRUZZ

| Guido uit de Oostkantons, op de Mars voor het Leven

Politieke context

Organisator CLARA Life, een vzw waar jonge katholieken de kar trekken, noemt de recente wetsvoorstellen "alarmerend." Het is bij gebrek aan consensus binnen de Vivaldi-regering wel nog niet tot definitieve wetswijzigingen gekomen.

Waar gaat het precies om? De paars-groene partijen binnen Vivaldi zijn het principieel eens over het optrekken van de abortustermijn van 12 naar 18 weken na de zwangerschap. Cd&v wil echter niet verder dan 14 weken gaan.

Ook over een versoepeling van de euthanasiewet raakt de federale regering het niet eens, opnieuw volgens dezelfde ideologische breuklijn.

De grote vraag is je euthanasie ook toelaat voor personen met dementie, of alleen toelaat bij mensen die wilsbekwaam zijn, wat de huidige wet voorschrijft.

Volgens de betogers worden zowel abortus als euthanasie gebanaliseerd tot een louter economische oplossing, en doet de staat te weinig om de alternatieve trajecten te promoten. Dat gaat voor abortus om (financiële) begeleiding van vrouwen die het kind toch wille houden. Voor euthanasie is gespecialiseerde palliatieve zorg een alternatief, argumenteren ze.

Katholiek of pluralistisch?

De voorzitter van CLARA Life is Wouter J. Suenens, die zich de voorbije jaren opwierp als woordvoerder van de jonge generatie pro life-katholieken. Hij is lokaal CD&V-bestuurslid in Sint-Pieters-Leeuw.

Maar de Mars voor het Leven is een pluralistisch burgerinitiatief, onafhankelijk van elke politieke partij, zo benadrukt de organisatie. Daarom werden ook geen politieke spandoeken of vlaggens toegestaan.

Ideologisch is de beweging uiteraard verwant aan de erg vocale pro life-beweging in de VS, al hoopt CLARA Life te vermijden dat het in onze contreien tot een soort clanoorlog komt zoals in gepolariseerde Amerika, waar 'pro life' en 'pro choice' diametraal tegenover elkaar staan.

"Dit is geen sportwedstrijd. Het gaat er niet om welk team nu gewonnen heeft", zo klinkt het. De betogers werden ook op het hart gedrukt niet in confrontatie te gaan met eventuele tegenbetogers.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni