Verbindingsweg Heizel tot Romeinsesteenweg.

| Het Brusselse gedeelte van de verbindingsweg is al klaar, maar stopt vlak voor de Romeinsesteenweg.

Neo vraagt reservevergunning voor verbindingsweg Heizel

HUB
© BRUZZ
12/03/2024

Neo vraagt bij het Brussels gewest een vergunning om de nieuwe verbindingsweg, die vertrekt aan de voorkant van de Heizelpaleizen te laten aansluiten op de Romeinsesteenweg. Vreemd, want Vlaanderen gaf vorig jaar een vergunning om de weg via een tunnel onder de Romeinsesteenweg te laten aansluiten op Parking C en de Ring, precies zoals Neo graag wou. “Er zijn nog twee problemen,” zegt Thomas Simon van Neo.

Al een kleine tien jaar wordt er gesproken over een verbindingsweg die de Keizerin Charlottelaan, aan de voorkant van de Heizelpaleizen, moet verbinden met Parking C. Aanvankelijk had men eerder een privéweg voor ogen, bedoeld als logistieke oplossing voor Brussel Expo: vrachtwagens die tijdens de beurzen moeten lossen en laden zouden zo makkelijker van en naar Parking C kunnen rijden en hoefden niet meer langs de Magnolialaan en de woonwijk Verregat.

Maar al gauw zag Stad-Brussel in de geplande 2x2-baansweg ook een oplossing voor de ontsluiting van Neo, het geplande megaproject op de Heizel met shoppingcentrum, woningen en leisure. Parking C sluit immers rechtstreeks aan op de Ring.

In 2015 vroeg Brussel Expo zowel in Brussel als in Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning. Een Vlaamse vergunning was nodig omdat de helft van de Romeinsesteenweg alsook Parking C op grondgebied Vlaanderen (Grimbergen) liggen. De Brusselse vergunning kwam er in 2016. Voor het Vlaamse gedeelte liep het minder vlot. Daar kwam het tot een zware procedureslag die duurde tot juni vorig jaar, toen de Vlaamse overheid zich uiteindelijk akkoord verklaarde met een tunnel onder de Romeinsesteenweg en de verbinding, via Parking C, met de Ring.

Bijna twee jaar klaar

Het Brusselse gedeelte van de nieuwe verbindingsweg is ondertussen al bijna twee jaar klaar, maar is niet in gebruik omdat de weg stopt aan de Romeinsesteenweg, beneden op de plek waar de tunnel moet gegraven worden.

Nu vraagt Neo, niet Brussel Expo dus, om die weg via een eenvoudig viaduct te mogen aansluiten op de Romeinsesteenweg. Die mogelijkheid werd altijd als plan B achter de hand gehouden voor het geval Vlaanderen geen vergunning zou geven. Dan zou het nieuwe stuk weg toch nog benut worden. Vrachtwagens en ander autoverkeer zouden dan via de Romeinsesteenweg naar parking C en de Ring kunnen rijden. Het openbaar onderzoek hieromtrent loopt tot 28 maart.

Enige verbazing

Montage verbindingsweg Heizel Neo Romeinsesteenweg

| Het Brusselse gedeelte van de verbindingsweg is al klaar, maar stopt vlak voor de Romeinsesteenweg.

Bij de Vlaamse gesprekspartners van Neo is er enige verbazing over het feit dat er alsnog een vergunning voor dit noodscenario gevraagd wordt. “Het is een puur theoretisch dossier, voor het geval de tunnel niet zou kunnen doorgaan,” zegt burgemeester Bart Laeremans van Grimbergen. “Maar de tunnel is vergund en iedereen in Brussel en Vlaanderen wil ermee verder. Dit plan B zal dus nooit doorgaan.” Grimbergen gaat dan ook bezwaar indienen wegens ‘overbodig’, zegt Laeremans.

Ook Ief Janssens van de Werkvennootschap, de organisatie die de werken rond de herinrichting van de Ring coördineert voor de Vlaamse overheid, reageert verbaasd. “Wij waren hiervan niet op de hoogte terwijl we in goede verstandhouding met Brussel en Neo. samenwerken. Ik begrijp dat die vergunning ooit voorbereid werd, bij wijze van noodscenario. Maar ik snap niet dat het dossier niet teruggetrokken werd nu er vanuit Vlaanderen een vergunning gegeven werd. Want voor alle duidelijkheid: beide oplossingen kunnen niet samengaan, je kan op een en dezelfde plek niet een brug maken naar de Romeinsesteenweg en een tunnel onder de Romeinsesteenweg.”

Vergunning voor privéweg

Janssens ziet ook niet meteen mogelijke grote conflicten over de aansluiting van Parking C met de op- en afritten 7a van de Ring, die ook heraangelegd zullen worden. “Net als Neo en de stad Brussel willen wij een goede aansluiting van Parking C op de Ring. Dat is in het belang van iedereen,” aldus Janssens. “In het zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) over de herinrichting van de Ring wordt ook rekening gehouden met een lokale verbinding van afrit 7a naar de Keizerin Charlottelaan.”

Maar voor Thomas Simon, directeur van NEO, zijn nog niet alle problemen van de baan. “De Vlaamse vergunning verleent toestemming voor de aanleg van een privéweg terwijl de verbindingsweg openbaar moet zijn. Het statuut van de weg moet dus nog gewijzigd worden via een procedure. Ook voorziet de vergunning in een rondpunt op Parking C voor de aansluiting op de Ring. Maar de gemeente Grimbergen heeft liever een andere oplossing. Daar zijn we met zijn allen nog naar op zoek.”

De nieuwe vergunningsaanvraag moet in dat licht gezien worden, stelt Simon. “Ze is alleen van nut als een van die twee problemen niet opgelost geraakt of als er nog iemand beroep aantekent. Ghelamco bijvoorbeeld met wie de stad Brussel in een proces verwikkeld is en die zich nog altijd erfpachthouder van Parking C waant. Maar het zou een slechte oplossing zijn: wij willen absoluut die tunnel bouwen.”

neo_verbindingsweg_neo_940_667px.jpg

Om Neo te kunnen realiseren, moet ook het Gewestelijke Bestemmingsplan aangepast worden. Daartoe waren er al twee pogingen, maar die werden telkens afgekeurd door de Raad van State. Een nieuw voorstel tot aanpassing zou binnenkort op de Brusselse regeringstafel belanden. “Daarna zal Stad Brussel nog een Bijzonder Bestemmingsplan moeten maken waarin de mobiliteitsoplossingen aan bod komen,” zegt Claire Scohier van IEB. “Dat kost tijd. De administratieve procedure rond Neo is dus nog lang niet afgerond.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni