Lijsttrekkers aan het woord: Vorst

Laurent Vermeersch
© BRUZZ
26/09/2018

Wat hebben de lijsttrekkers van de verschillende partijen voor ogen voor hun gemeente? Met andere woorden: WIE WIL WAT?

Marc-Jean Ghyssels, lijsttrekker LB in Vorst

| Marc-Jean Ghyssels


Marc-Jean Ghyssels (LB): “Er zijn de voorbije jaren veel projecten opgestart die we tot een goed einde willen brengen zoals een nieuwe crèche, de nieuwe cultuurpool rond de abdij en de renovatie van het gemeentehuis.”

Cédric de Permentier, lijsttrekker MR in Vorst

| Cédric Pierre-De Permentier


Cédric Pierre-De Permentier (MR): “Met de oprichting van wijkraden willen we de bevolking meer betrekken bij het bestuur. In het gemeentelijk onderwijs moeten we orde op zaken stellen. Op mobiliteitsvlak verwerpen we een algemene zone 30. We bekijken op welke assen de maximumsnelheid 50 per uur kan blijven.”

Stéphane Roberti, lijsttrekker voor Ecolo-Groen in Vorst

| Stéphane Roberti


Stéphane Roberti (Ecolo-Groen): “We moeten naar een nieuw partnerschap met de burger, waarbij die bijvoorbeeld zelf kan beslissen over een deel van het budget. Ook willen we verder werken aan een betere luchtkwaliteit en levenskwaliteit, met een groenere openbare ruimte op maat van kinderen.”

Laurent Hacken, lijsttrekker Cdh-CD&V in Vorst

| Laurent Hacken


Laurent Hacken (CDH): “De voorbije jaren is er niets gedaan voor kleine handelaars. Wij willen buurtwinkels stimuleren. Vorst heeft ook nood aan nieuwe sportinfrastructuur, in de eerste plaats een zwembad.”

Marc Loewenstein, lijstttrekker Défi in Vorst

| Marc Loewenstein


Marc Loewenstein (Défi): “Door in te zetten op goed bestuur en transparantie kunnen we het vertrouwen herstellen tussen de burger en de politiek, We pleiten ook voor een verlaging van de personenbelasting. Zo kunnen we de eerdere verhoging van de onroerende voorheffing compenseren.”

Stéphanie Koplowicz, lijsttrekker voor PVDA+/PTB in Vorst

| Stéphanie Koplowicz


Stéphanie Koplowicz (PTB): “Alle leerlingen moeten gratis schoolmateriaal krijgen en ook uitstappen en maaltijden moeten gratis worden. Zo verhogen we de slaagkansen van de kinderen. Voor grote bouwprojecten moet er een quotum van dertig procent sociale woningen komen.”

Analyse: Ghyssels tegen de groentjes

De meerderheid komt niet zonder kleerscheuren uit de voorbije zes jaar. Van een voorakkoord om verder te besturen is dan ook geen sprake. Burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) heeft één voordeel: de meeste van zijn uitdagers hebben een pak minder ervaring. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Vorst , Kiest 2018: Vorst , Marc-Jean Ghyssels , Cédric Pierre-De Permentier , Stéphane Roberti , Laurent Hacken , Marc Loewenstein , Stéphanie Koplowicz

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni