Renovatie van daken Bozar start een jaar na verwoestende brand

© fc
| Het dak van Bozar raakte zwaar beschadigd bij de brand in januari 2021

Een jaar na de dakbrand in het Brusselse Paleis voor schone Kunsten zijn de renovatiewerken aan datzelfde dak gestart. De brand, die plaatsvond op 18 januari 2021, zorgde voor schade aan het grote tentoonstellingscircuit langs de Koningsstraat en aan de concertzaal Henry Le Bœuf.

De dakbrand deed zich voor op maandag 18 januari. Een geluk bij een ongeluk, want maandag is traditioneel de sluitingsdag van Bozar. De expo in het grote tentoonstellingscircuit was bovendien net ontmanteld, waardoor geen enkel kunstwerk geraakt werd.

De brandweer trad snel en gericht op, maar toch was er heel wat schade door de delicate aard van de brand. Het vele bluswater sijpelde binnen en veroorzaakte schade aan de daken en de muren van het tentoonstellingscircuit en in de Henry Le Bœufzaal werden de foyer, akoestische deuren, stoelen, elektronische apparatuur en het orgel geraakt.

Spoedprocedure

De wederopbouw van de daken en de tentoonstellingszalen werd via een spoedprocedure opgezet. Zo kan de voorlopige dakdichting een jaar na de brand al ontmanteld worden om de grote dakwerken te starten.

De restauratie van het orgel zal veel tijd in beslag nemen en moet ambachtelijk uitgevoerd worden. Hiervoor wordt binnenkort een openbare aanbesteding uitgeschreven. Voor het herstel van de schade aan de Henry Le Bœufzaal, de gangen en de foyers wordt ook in de komende weken een openbare aanbesteding uitgeschreven.

Om de optredens niet te onderbreken vinden deze werkzaamheden plaats tijdens de zomersluiting van Bozar. Mogelijk worden de werken gespreid over twee of drie zomers.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?