60 miljoen ter ondersteuning van de Brusselse gemeenten

© Peter Dhondt-BRUZZ
| Het halfrond van het Brussels Parlement met de vlaggen van het Brussels Gewest, België en Europa.

Door de verwachte bevolkingsgroei maakt de Brusselse regering 60 miljoen euro vrij. Dit om de gemeenten te ondersteunen bij investeringen die hun inwoners ten goede komen. In 2060 zal Brussel naar schatting meer dan 1,3 miljoen inwoners tellen. Deze groei leidt tot een constante behoefte aan diensten en collectieve voorzieningen zoals huisvesting of kinderopvang.

De nieuwe vrijgemaakte middelen kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de financiering van een nieuw speelplein, een gemeentelijke kinderopvang of school, de aankoop van grond of zelfs de renovatie van gemeentelijke gebouwen. Hoewel het gaat om leningen van het Gewest ten voordele van de gemeenten, hoeven deze niet worden terugbetaald.

Om ervoor te zorgen dat de 19 Brusselse gemeenten voldoende middelen krijgen, wordt de 60 miljoen euro toegewezen volgens de verdeelsleutel Algemene Dotatie voor de Gemeenten. Dit wil zeggen dat de som in verhouding zal staan tot de behoeften van de gemeenten. In de praktijk moeten de gemeenten vóór 30 september 2020 reageren op een projectoproep. Om op financiële steun te kunnen rekenen, moeten de werken in 2020, 2021 of 2022 worden aangevraagd.

Brussel krijgt, net als vele metropolen, te maken met een ‘terugkeer naar de stad’. Steeds meer mensen willen in een stad wonen. Deze boom leidt onvermijdelijk tot nieuwe behoeften op het gebied van infrastructuur. “Ik heb de gemeenten willen helpen door een aanzienlijk bedrag te voorzien om de uitdagingen van de demografische verandering aan te gaan en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners van Brussel te verbeteren. Zonder daarbij de autonomie van de gemeenten in het gedrang te brengen,” vertelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?