| Om de korting in de personenbelasting te compenseren, neemt de vastgoedbelasting toe. Door een premie voor mensen die in dat huis wonen, wordt die taks voornamelijk gevoeld door niet-Brusselaars met eigendom in Brussel.

Brusselse personenbelasting laagste van het land

EDB
© BRUZZ
18/05/2018

Brussel maakt dit jaar als enige gebruik van de mogelijkheid om minder aanvullende belasting op de personenbelasting te heffen. Voor het eerst zal de Brusselse personenbelasting daarmee het laagste van het land zijn.

Elke Brusselse belastingplichtige zal een korting van 0,5 procent in de personenbelasting genieten, goed voor een belastingvermindering van 20 miljoen euro. Voor een Brusselaar met een bruto-inkomen van 30.000 euro per jaar leveren de lagere opcentiemen een voordeel op van 27,50 euro op, voor een jaarinkomen van 40.000 euro is dat 48,20 euro, meldt De Tijd.

De beslissingsbevoegdheid over de opcentiemen is een gevolg van de zesde staatshervorming. Voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel resulteerde dit in fiscale autonomie over onder andere gewestelijke opcentiemen die ze heffen op de personenbelasting. De Brusselse minister van Begroting en Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) heeft als enige iets met die autonomie gedaan.

Wie betaalt dan wel?

“Met deze maatregel wilden we komaf maken met het feit dat de Brusselaars tot voor kort de hoogste personenbelasting moesten betalen,” zegt Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) aan BRUZZ. “Bovendien willen we hiermee een hindernis wegnemen voor de mensen die in Brussel komen werken, maar er niet willen wonen.”

Om de korting in de personenbelasting te compenseren, werd ervoor geopteerd om de vastgoedbelasting te doen toenemen. “Maar voor de Brusselaars met een eigen woning in Brussel reikten we een premie uit. De stijging van de onroerende voorheffing zou dus voornamelijk door de niet-Brusselaars met eigendom in Brussel gevoeld moeten worden, en niet omgekeerd,” aldus Vanhengel.

Of de totale belastingfactuur voor de Brusselaars lager zal zijn dan voor de Vlamingen of Walen, hangt ook af van de belastingvoordelen waarover de gewesten beslissen. Het voordeel voor een woonlening weegt daarin doorgaans het zwaarst door.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , Guy Vanhengel , personenbelasting

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni