De Belgische coöperative bank NewB bij de voorstelling van het logo op 28 november 2019.

Coöperanten NewB zetten licht op groen voor samenwerking met vdk bank

© Belga
14/01/2023

De coöperanten van NewB hebben zaterdag tijdens een algemene vergadering in Bozar de samenwerking met vdk bank goedgekeurd. Een zeer ruime meerderheid van de individuele coöperanten, betrokken middenveldorganisaties en institutionele investeerders keurde de nodige statutenwijziging goed.

NewB , een coöperatieve ethische bank, slaagde er in het najaar van 2022 niet in 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen, waardoor het zijn banklicentie niet kon behouden.

NewB moest noodgedwongen de bankactiviteiten stopzetten. Maar uiteindelijk kwam nog een akkoord met vdk bank uit de bus. Vdk bank neemt het klantenbestand van NewB over.

De twee partners gaan daarbij een exclusieve overeenkomst aan waardoor NewB de tussenpersoon wordt voor de Franstalige klanten van vdk bank in bank- en beleggingsdiensten.

Nederlandstalige bankklanten van NewB zullen standaard bediend worden door een van de zowat 60 kantoren van vdk. Op uitdrukkelijke vraag kan de Nederlandstalige klant wel bediend worden door NewB, maar dan is het een dienstverlening op afstand (digitaal). Franstalige klanten zullen standaard digitaal bediend worden door NewB.

Exclusieve verdeler

NewB wordt een exclusieve verdeler van vdk bank en zal dus geen producten van andere banken aanbieden. De verzekeringen die NewB aanbiedt met behulp van de Franse verzekeraar Monceau, vallen niet onder de exclusiviteit.

De beslissing over de samenwerking kwam finaal zaterdag toe aan een algemene vergadering.

De bewuste statutenwijziging kon bij de individuele coöperanten op meer dan 95 procent van de stemmen rekenen en ook bij stemmingen over de andere statutenwijzingen lag dit cijfer bij hen boven of net onder de 95 procent. De institutionelen stemden unaniem in, wat grosso modo ook het geval was bij de middenveldorganisaties. Voor goedkeuring lag de drempel op 80 procent.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni