Een covid-19-test
© PhotoNews | Een covid-test (themabeeld)

Coronagolf zorgt in drie kwart van bedrijven voor hinder

© Belga
24/01/2022

Drie kwart van de bedrijven in België ondervindt impact van het toenemend aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeversorganisatie VBO. Die waarschuwt bovendien "dat het ergste nog moet komen."

Er was voor gevreesd en het lijkt ook bewaarheid te worden. De erg besmettelijke omikronvariant van het coronavirus maakt minder ziek, maar dreigt wel het openbare leven fors te verstoren. Maandag maakte bijvoorbeeld de NMBS bekend dat ze haar treinaanbod gaat verminderen door de grote personeelsuitval, en bij Audi in Brussel wordt de productie een week stilgelegd.

Het VBO deed de voorbije weken een rondvraag in verschillende sectoren. Daaruit blijkt dat steeds meer bedrijven de impact van besmettingen of quarantaines voelen.

Bij een bevraging in de eerste week na de kerstvakantie lag de uitval als gevolg van een besmetting of quarantaine nog relatief laag, klinkt het. Uitzondering waren enkele bedrijven uit de technologische industrie en de voedingsnijverheid, waardoor het sectorgemiddelde daar boven de 5 procent afwezigen uitkwam. "Gemiddeld lag het uitvalpercentage voor alle bedrijven op 4,1 procent. Van de ongeveer 85.000 werknemers in die bedrijven, waren er iets meer dan 3.500 tijdelijk 'out' door een besmetting of quarantaine," aldus het VBO.

Maar vorige week steeg het gemiddelde uitvalpercentage al tot 4,8 procent. De zwaarst getroffen sectoren zijn de textiel-, hout- en meubelindustrie (10 procent gemiddeld), de voedingsindustrie (7,2 procent) en de technologiesector (6,4 procent). Bijna drie op vier van de ondervraagde bedrijven zeggen "een negatieve impact te ondervinden op hun activiteit." Meer dan een kwart (27 procent) spreekt zelfs van een "sterke of zeer sterke impact".

Impact beperken

"Nu de piek nog niet in zicht is, moeten we alles op alles zetten om de impact voor bedrijven te beperken. Het akkoord tussen de sociale partners rond extra flexibiliteit op de werkvloer van eind vorige week, waardoor soepeler een beroep kan gedaan worden op jobstudenten, (brug)gepensioneerden, asielzoekers of collega's met tijdskrediet of in landingsbaan, komt dan ook niets te vroeg. De regering moet die maatregelen nu snel in uitvoering brengen, anders komen ze onherroepelijk te laat," pleit VBO-topman Pieter Timmermans.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie