Olivier de Clippele (MR), politicus én notaris

MR wil belangenconflict rond taalgebruik bij notariële akten in Vlaanderen

SDS
© BRUZZ - Belga
23/01/2019

"Als een erfenis bijvoorbeeld gaat over een goed in Brussel en één aan de kust, dan zouden Brusselaars door het nieuwe Vlaamse ontwerpdecreet verplicht worden automatisch Nederlands in de akte te gebruiken", zegt Brussels parlementslid en notaris Olivier De Clippele. "Dat kan niet." Daarom vraagt MR aan het Brussels parlement een belangenconflict op te starten.

Het ontwerp van decreet, een voorstel van Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA), bepaalt dat notariële akten in Vlaanderen enkel in het Nederlands mogen opgemaakt worden of moeten voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling.

"Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar dan moeten ze wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk", stelde Weyts bij de goedkeuring van het ontwerp door de regering.

'Vlaanderen bevoegd?'

Een van de indieners van de motie voor het belangenconflict, is parlementslid Olivier de Clippele (MR), die zelf notaris is. "Je kan je ten eerste afvragen of het Vlaams Gewest bevoegd is om notariële akten te reglementeren, aangezien die federale materie gebleven zijn", zegt hij aan BRUZZ.

De MR vindt dat de Vlaamse wetgever de vrijheid van taalkeuze van de Brusselaars beknot. "Het probleem stelt zich vooral bij akten die betrekking hebben op gebouwen zowel in Vlaanderen als in Brussel. Als dit decreet er komt, zouden die enkel in het Nederlands mogen worden opgesteld. Dat kan niet in een officieel tweetalige regio."

De Franstalige liberalen wijzen er bovendien op dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een negatief advies afgeleverd heeft. De voorgestelde regeling is weinig klantvriendelijk en heeft belangrijke ongewenste effecten, meldt de SERV. "Ze zorgt voor hogere kosten, vertraagt procedures, belemmert internationale verrichtingen en geeft problemen op het vlak van gelijkheid en rechtszekerheid. De nadelen lijken groter dan de voordelen."

Weyts: 'Ook voor Brusselse notarissen'

Minister Weyts zegt in een reactie dat hij het ontwerp van decreet nog wil aanscherpen "zodat de verplichting het Nederlands te gebruiken niet beperkt blijft tot de Vlaamse notarissen, maar geldt voor alle notarissen, ook de Brusselse". De regelgeving zou gelden voor elk goed dat in Vlaanderen gelegen is.

Een belangenconflict inroepen, zoals de MR-oppositie in Brussel vraagt, kan overigens (nog) niet, zegt Weyts. Dat kan enkel tegen een tekst die in een ander parlement in behandeling is, terwijl dit ontwerp nog definitief goedgekeurd moet worden binnen de Vlaamse regering voor het doorgestuurd wordt naar het Vlaams parlement.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Economie , Politiek , notarissen , notariële akte , Olivier De Clippele , Ben Weyts

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni