Stakend Sibelgapersoneel op de Belliardstraat, geëscorteerd door de politie

Personeel Sibelga trekt door de stad voor looneisen

SDS
© BRUZZ
26/01/2022

Een stoet van Sibelga-technici is woensdagochtend door de stad getrokken van het Sibelga-hoofdkwartier aan het kanaal richting energieregulator Brugel op de Kunstlaan. De politie escorteerde hen. De stakers wilden horen of de Brusselse regulator de rem is op de looneisen van het personeel.

Quasi alle technici van Sibelga staken woensdagochtend, zegt Romain Wijckmans, federaal secretaris van Gazelco, vakbond voor de gas- en elektriciteitsbedrijven binnen de ACOD, aan BRUZZ. "Ook een deel van het administratief personeel dat thuiswerkt doet mee."

Sibelga is de netbeheerder voor de distributie van aardgas en elektriciteit in het Brussels Gewest. Er werken ruim duizend mensen. Behalve voor de gas- en elektriciteitsdistributie staat Sibelga ook in voor de openbare verlichting en voor de meteropnames.

Maar de essentiële taken komen niet in het gedrang, verzekeren zowel Rijckmans als communicatieverantwoordelijke Charles Tiétard, die vanuit het management verder niets kwijt wil over het arbeidsconflict. "Maar uiteraard zal een team uitrukken als ergens bijvoorbeeld een gasgeur wordt vastgesteld, of een brand uitbreekt."

Conflict over onduidelijke lonen

Sinds 2018 al vraagt het personeel van Sibelga om een gelijktrekking van de salarissen met die bij de Waalse netbeheerder Ores. "De barema's liggen er hoger, maar de lonen liggen er ook vast", zegt Wijckmans. "Bij Sibelga krijgt een medewerker een loon via een barema dat een minimum- en maximumbedrag heeft, waardoor in essentie elke medewerker een geïndividualiseerd loon heeft. Wij vragen een collectief, vast loonbarema waarbinnen elke medewerker zijn eigen salaris kan opzoeken. Maar de directie stelt de beslissing hierover altijd uit."

Toen een zoveelste vergadering over het thema woensdagochtend geen resultaat opleverde, was dat voor het Sibelga-personeel de druppel. "De directie zei dat de verhoging van het barema nooit te rechtvaardigen zou zijn bij regulator Brugel," zegt Wijckmans. Het is Brussels energieregulator Brugel die toezicht uitoefent op Sibelga en haar nettarieven goedkeurt.

Op bezoek bij Brugel

Daarop trokken meerdere honderden Sibelga-technici, geëscorteerd door de politie, rond 10.30 uur naar het hoofdkwartier van Brugel aan de Kunstlaan. "We zijn er ontvangen door de directeur, en die heeft ons bevestigd dat Brugel geen rem is op loononderhandelingen."

Rond 12.30 uur is het Sibelgapersoneel opnieuw aangekomen aan de stakingspiket bij het hoofdkwartier op de Werkhuizenkaai. Ze staken zeker nog de hele dag, zegt Wijckmans. "Daarna gaan we het per dag evalueren."

De lonen bij Vlaamse netbeheerder Fluvius en haar dochterondernemingen zijn volgens Wijckmans vergelijkbaar met die van Sibelga. Ook daar zouden al onderhandelingen zijn gebeurd, eveneens met weinig resultaat.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni