Nawal Ben Hamou wil de galopperende huurprijzen in toom houden.

PS wil tragere indexering van de Brusselse huurprijzen

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
08/07/2022

Om de stijgende huurprijzen in toom te houden, legde staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) donderdag een voorstel op de ministertafel waarbij de energieprijzen niet verrekend zijn in de huurindex. Zo zijn huurders niet twee keer het slachtoffer van de stijgende prijzen. Maar het voorstel stuit op verzet bij de coalitiepartners.

Huurders voelen de stijgende levensduurte twee keer: via de energiefactuur en via de hogere huur, die meestijgt met de gezondheidsindex, waar die energieprijzen in verrekend zijn.

Daar wil de Brusselse staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) iets aan doen. Ze had drie scenario's uitgewerkt, schrijft L'Echo: de indexering beperken tot 2 procent per jaar, een variant waarbij eigenaars het verschil met de reële inflatie nadien nog kunnen verrekenen, en een ander soort index.

Dat laatste voorstel belandde op de ministertafel, afgelopen donderdag. De huurprijzen stijgen nu mee met de gezondheidsindex, waar ook de energieprijzen in verrekend zijn. Door energie uit de korf te halen, zouden huurders maar één keer voor de stijgende prijzen moeten betalen.

Pad in de korf

Het voorstel stuitte echter op verzet bij Open VLD en Défi. Enerzijds omdat het ontradend zou werken voor eigenaars om nog te investeren in huurpanden, waardoor er nog meer krapte zou komen op de woningmarkt. Anderzijds omdat die nieuwe index voor elke huurder zou gelden, ook voor zij die de stijgende levensduurte wel aankunnen.

Maar Ben Hamou liet weten dat een verschil per inkomensgroep juridisch niet houdbaar zou zijn, dus dat een algemene regel noodzakelijk is.

Het voorstel lijkt dus voorlopig van tafel, al lijken de geesten in de vastgoedwereld wel te rijpen, weet De Tijd. Zo meldde Dumont Gestion, een agentschap voor huurbeheer, dat verhuurders vaker de huur heronderhandelen uit vrees hun huurder te verliezen.

Ook PVDA-PTB blijft druk zetten, en diende in het Brussels parlement een voorstel in om de indexering tot 2 procent te beperken. Eerder bood PVDA ook al een wisselmeerderheid aan, om het afgeketste voorstel van Ben Hamou gestemd te krijgen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni