Actiris, VDAB en Bruxelles Formation

| Om 80 procent werkende Belgen te hebben, moet Vlaanderen meer werkzoekende Brusselaars aantrekken.

Slechts 2 procent werknemers in Vlaanderen is Brusselaar: ‘Cijfer moet omhoog’

NL
© BRUZZ
27/07/2022

Het aantal Brusselaars dat naar Vlaanderen pendelt om er te gaan werken, is sinds 2015 toegenomen. Toch zal er een forsere stijging nodig zijn om naar 80 procent werkende Belgen te gaan, zegt econoom Philippe Defeyt van l’Institut du Développement Durable (IDD).

De regering-De Croo stelde als doel om 80 procent van de 20- tot 64-jarige Belgen te werk te stellen. Vandaag ligt dat cijfer rond de 70 procent. Eén van de strategieën om dat doel te bereiken, is de interregionale mobiliteit vergroten. Dat betekent dat bijvoorbeeld meer Brusselaars in Vlaanderen tewerkgesteld moeten worden.

Op een conferentie zei Jan Denys van Randstad onlangs dat hij niet geloofde in interregionale mobiliteit. Hij gaf daarvoor twee redenen: volgens hem zou het aantal Brusselaars of Walen dat in Vlaanderen werkt tot 2016 niet zijn gestegen. Daarnaast zou de werkgelegenheid in beide regio’s erop vooruitgaan, waardoor er minder animo is om zich buiten de eigen regio te verplaatsen.

Dat spreekt Defeyt tegen. In 2015 werkten 42.230 Brusselaars in Vlaanderen, in 2021 waren dat er zo’n 54.000. Dat blijkt uit cijfers van het RSZ waarop Defeyt zich baseert. Hoewel het om een stijging van 25 procent gaat, is die nog te zwak om het streefdoel van Vivaldi te bereiken. “Vandaag is nog maar 2,3 procent van de werknemers in Vlaanderen afkomstig uit Brussel. Brussel kent de meeste werkzoekenden in België en in Vlaanderen is voldoende werkgelegenheid gecreëerd om door hen opgevangen te worden.”

“Maximum aantal pendelaars naar Brussel bereikt”

De beweging in omgekeerde richting, van Vlaanderen of Wallonië naar Brussel, is nog altijd de meest populaire. In totaal pendelen zo’n 360.000 arbeiders en bedienden dagelijks naar de hoofdstad. Daarvan vormen Vlamingen de grootste groep (228.100 in 2021). Dat cijfer stagneert sinds 2015, stelt Defeyt vast. “Het ziet ernaar uit dat daar het maximum bereikt is.”

“Brussel is de politieke, administratieve en economische hoofdstad van België. De aantrekking naar die regio is dus een stuk groter dan naar de andere regio’s,” verklaart Defeyt het grote verschil in de stromen naar de regio’s. Het mobiliteitsnetwerk naar Brussel is ook beter georganiseerd dan naar Vlaanderen en Wallonië.

Om Brusselaars aan te moedigen meer Vlaamse jobs in te vullen, moet de mobiliteit vanuit Brussel naar de Vlaamse regio’s verbeteren, vindt de IDD. Daarnaast moeten Brusselse werkzoekenden gestimuleerd worden om zich buiten hun regio te verplaatsen en zich aan te passen aan een andere bedrijfscultuur.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , werk , Philippe Defeyt , Jan Denys , interregionale mobiliteit

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni