Vlaamse investeringen in Brussel stegen tussen 2012 en 2017 met 20 procent

© PhotoNews
| Het Vlaams Parlement.
Updated: 29-03-2019 - 18:39

De Vlaamse gemeenschap investeerde tussen 2012 en 2017 ieder jaar meer in Brussel. Werk en sociale economie en welzijn, gezondheid en gezin krijgen het minst van de Vlaamse investeringen. Dat blijkt een rapport van de GACB.

De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) is een samenwerkingscommissie van ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De GACB stelde het rapport 2018 (waarin cijfers van 2012 tot en met 2017 vermeld worden) vrijdag voor in de Vlaamse Regering.

Sven Gatz (Open VLD), Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

In het rapport worden de financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel vermeld. De Vlaamse Gemeenschap beschouwt dertig procent van de Brusselse bevolking als doelgroep en hanteert daarvoor een norm van 5 procent van de Vlaamse begroting die in Brussel geïnvesteerd moet worden, de zogenaamde Brusselnorm.

Gezien de sterkere bevolkingsstijging in Brussel dan in Vlaanderen, oppert Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD) om die norm in de toekomst te verhogen. “Een volgende Vlaamse regering dient zich af te vragen of ze niet beter een hogere begrotingsnorm hanteert”, zegt hij.

Brusselnorm wordt gehaald

Opvallend: tussen 2012 en 2017 stegen de Vlaamse investeringen in Brussel jaarlijks. Het verschil tussen 2012 en 2017 bedraagt ruim 164 miljoen euro (zo’n 20 procent), van 768 tot 933 miljoen. De ‘Brusselnorm’ van 5 procent werd telkens gehaald, al was daar vorig jaar nog onenigheid over. In 2014 lag die volgens de GACB met 5,56 procent het hoogst.

Het rapport splitst de investeringen op in verschillende domeinen. Onderwijs maakt al jarenlang het grootste deel van de investeringen uit. In 2017 was dat een kleine 650 miljoen, op het totaal van 933 miljoen euro. In vergelijking met de investeringen in Vlaanderen op hetzelfde domein, scoort integratie, inburgering en gelijke kansen het hoogst, met jaarlijks meer dan 10 procent van de totale begroting. Dat percentage schommelde de jongste jaren wel behoorlijk, van 15,25 procent in 2015, 10,33 in 2016 tot 13,61 in 2017.

In termen van de Vlaamse begroting voor hetzelfde domein, scoren werk en sociale economie en welzijn, gezondheid en gezin het laagst. Volgens Gatz ligt de oorzaak voor de mindere investeringen op het vlak van welzijn, gezondheid en gezin aan een historische achterstand en het feit dat ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op dit domein actief is.

'Versnelling hoger'

Gatz is tevreden over de cijfers, maar wijst erop dat er nog werk voor de boeg ligt: "Blijvend en meer investeren in Brussel is ook voor de Vlaamse Gemeenschap een permanente opdracht. Bovendien scoren bepaalde deeldomeinen nog altijd onvoldoende. Per deeldomein dienen de bevoegde Vlaamse ministers van de volgende Vlaamse regering zich af te vragen waar ze een versnelling hoger kunnen schakelen."

Bekijk uit de reportage uit BRUZZ 24:

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?