Actiris is sinds 1989 de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

| Actiris is sinds 1989 de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Werkzaamheidsgraad stijgt in Brussel: 'Hoogste niveau sinds oprichting Brussels Gewest'

KVDP
© BRUZZ
16/12/2023

In Brussel is de werkzaamheidsgraad in het derde trimester van dit jaar gestegen tot 68,2 procent.

Dat bericht La Libre Belgique op basis van gegevens van Statbel. Het Belgische statistiekbureau noteerde een stijging van de werkzaamheidsgraad in het derde trimester van dit jaar. Die bedroeg toen 72,2 procent in heel België tegenover 71,4 procent in het tweede trimester. Vlaanderen kende in het derde trimester een werkzaamheidsgraad van 76,5 procent, Wallonië haalde 65,9 procent.

In Brussel steeg de werkzaamheidsgraad van 65,3 tot 68,2 procent. "Dat is de hoogste werkzaamheidsgraad sinds de oprichting van het Brussels Gewest," aldus minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi). "Deze stijging is een echt politiek resultaat."

'Beter afstemmen op arbeidsmarkt'

"Dit is goed nieuws. Er zijn steeds meer mensen die opleidingen volgen, waardoor ze hun vaardigheden beter afstemmen op de arbeidsmarkt. Dat is de sleutel," reageert Actiris-woordvoerder Romain Adam. "We sporen Brusselaars aan om in de Rand werk te vinden en dat doen steeds meer mensen."

Dat vertaalt zich ook naar een daling van de werkloosheidsgraad in Brussel. Die daalde van 11,3 procent in het tweede kwartaal naar 10 procent in het derde kwartaal. Dat is nog altijd bijna twee keer zoveel als het nationale gemiddelde van 5,6 procent.

In de andere twee gewesten steeg de werkloosheidsgraad lichtjes: 3,5 procent in Vlaanderen (+0,2 procent) en 8,3 procent in Wallonië (+0,4 procent).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni