© Marc Van Ranst via Twitter

In België zijn nu in totaal 671 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 360 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 236 in Brussel (35 procent) en 75 in Wallonië (11 procent). Dat blijkt uit cijfers die het gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag heeft gepubliceerd op zijn website. Het aantal nieuwe gevallen lijkt te stabiliseren, luidt het. Eén week geleden stond het totaal op 624 gevallen.

Bijna alle getroffen personen zijn mannen. Bij de bevestigde gevallen zijn één vrouw en twee mensen die zich niet als vrouw of man identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen 16 en 71 jaar. Er is één geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels. Ongeveer 63 procent had ook algemene symptomen zoals koorts en onwel zijn. Drieëndertig procent had opgezwollen lymfeklieren.

Eenendertig personen werden gehospitaliseerd, maar niemand van hen kwam op een afdeling intensieve zorg terecht. Er zijn in ons land geen sterfgevallen gemeld.

Het virus wordt voornamelijk overgedragen via seksueel contact (92 procent).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie