Er zijn in België 726 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 258 gevallen in Brussel (36 procent), 384 gevallen in Vlaanderen (53 procent) en 84 gevallen in Wallonië (11 procent). Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag. Het risico voor de algemene bevolking is nog altijd gering.

Het virus werd vastgesteld bij 699 mannen, 3 vrouwen en 2 personen die zich anders identificeren. Bij andere gevallen is het geslacht niet bekend. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er is één geval gemeld bij een kind onder de 3 jaar.

Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels. Ongeveer 58 procent heeft ook algemene symptomen, zoals koorts, algemeen onwel zijn en opgezwollen lymfeklieren.

In totaal werden 32 personen gehospitaliseerd: 24 om te worden behandeld, 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was en 5 waarvoor de reden niet gekend was. Er werd tot op heden één sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie blijkt dat het virus volgens Sciensano voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote evenementen werd gemeld, gebeurt dat meer recent meer via seksueel contact in de privésfeer.

In totaal gaven 44 personen aan geen sekseel contact te hebben gehad op de vermoedelijke plek van besmetting. In dat geval gebeurde de overdracht mogelijk van persoon tot persoon door zeer nauw, maar niet-seksueel contact.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni