1747 kapper 15

Expertengroep voorstander van verplichte vaccinatie voor leerkrachten, kappers en obers

© BRUZZ
24/08/2021

De GEMS, de expertengroep die de overheid adviseert over het beheer van de coronapandemie, is niet alleen voorstander van een verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers, maar ook voor andere beroepen met een hoog risico op besmetting, zoals leerkrachten, kappers en obers. Dat blijkt uit zijn adviezen in de aanloop naar de bijeenkomst van het Overlegcomité vrijdag.

Tijdens het Overlegcomité - het orgaan waarbinnen de verschillende regeringen van ons land overleggen - werd beslist om werk te maken van een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus voor zorgpersoneel. Er zal eerst worden onderzocht hoe dat precies zou kunnen gebeuren.

Maar de experten van de GEMS raadden in hun adviezen aan om verplichte vaccinatie niet alleen voor beroepen met een risico voor de samenleving - dus zorgmedewerkers - te overwegen, maar ook voor beroepen met een hoog individueel risico. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die aan het werk zijn in "het onderwijs, de horeca, de vleesverwerking, professionele sporters en contactberoepen".

Covid Safe Ticket

Alvorens tot een verplichting over te gaan, moeten wel "alle inspanningen om intrinsieke motivatie te stimuleren" uitgeput zijn, vinden de leden van de GEMS. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met mogelijke negatieve gevolgen voor andere vaccinatieprogramma's, zoals die tegen de mazelen en kinkhoest.

Voorts pleiten de experten "in situaties of tijden met hogere viruscirculatie" onder meer nog voor strengere regels voor het Covid Safe Ticket, waarmee evenementen zonder coronamaatregelen kunnen plaatsvinden. Wie volledig gevaccineerd is, zou in die gevallen ook een negatieve test moeten kunnen voorleggen, opperen ze, om de verspreiding van het coronavirus als gevolg van doorbraakinfecties te vermijden.

Een uitbreiding van het Covid Safe Ticket van uitsluitend evenementen naar alledaags gebruik, zoals in de horeca, op school of op het werk, wees de GEMS in de adviezen dan weer van de hand als mogelijk "contraproductief" en een maatregel die "geïnterpreteerd kan worden als een verborgen verplichting". Het Overlegcomité besliste vrijdag nochtans dat deelstaten kunnen kiezen om het bewijs toe te passen "voor andere activiteiten dan evenementen" als "de epidemiologische of vaccinatiesituatie het vraagt".

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni