Groter sterfterisico door luchtvervuiling in armere buurten

© Bart Dewaele

Mensen in armere Brusselse buurten lijden zwaarder onder luchtvervuiling dan die in rijkere buurten. Zij lopen ook meer kans om te sterven door aandoeningen gerelateerd aan luchtvervuiling. Dat blijkt uit onderzoek van de VUB.

De onderzoekers bekeken enerzijds de link tussen mortaliteit met de blootstelling aan luchtvervuiling en groene ruimten. Daarnaast werd ook aan burgers gevraagd hoe ze hun hun leefomgeving beoordeelden.

"Er is een duidelijk verband tussen luchtvervuiling en het risico om te sterven aan ademhalings- en hartaandoeningen", zegt onderzoeker Lucia Rodriguez Loureiro van de onderzoeksgroep Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). "Een concentratiestijging van de fijnstof-fractie met 5µg/m3 geeft, bij de armere bevolking in achtergestelde buurten, tot 27 procent meer risico om sterven aan een van de onderzochte aandoeningen dan in natuurlijke omstandigheden. In rijkere buurten is dat met 7 procent veel minder."

'Creëer meer groene ruimte in achtergestelde wijken'

Verder bleek uit interviews met 51 Brusselaars dat het gebruik van openbaar groen wordt ervaren als positief voor de fysieke en nog meer voor de mentale gezondheid. "Openbare groene ruimten moeten daarom beschikbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn", aldus Rodriguez Loureiro. "Uit ons onderzoek is duidelijk gebleken dat groene ruimten minder en oppervlakkiger worden gebruikt of zelfs worden vermeden als ze als onaantrekkelijk worden ervaren."

Volgens de onderzoekers is vanwege de link tussen kwalitatieve groene ruimtes en gezondheid belangrijk om te zorgen voor kwalitatieve groene publieke ruimte in minder welgestelde buurten. Daarbij moet er ook oog zijn voor een huisvestingsbeleid dat erop gericht is om ‘groene gentrificatie’, die de armere mensen uit die buurten wegconcurreert, tegen te gaan.

Curieuzenair

De link tussen een slechte luchtkwaliteit en een hoger sterfterisico wordt dus opnieuw aangetoond. Om de luchtkwaliteit in het hele Brussels gewest nog meer in detail in beeld te brengen, loopt momenteel het burgeronderzoek Curieuzenair. Op 3.000 meetpunten hebben burgers of bedrijven buisjes opgehangen. De buisjes meten de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht, een giftig gas dat vooral afkomstig is van het verkeer. De stikstofmoleculen zullen zich vastkleven aan het buisje. De meting stopt op 23 oktober.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?