Hoe snel gaat de Brusselse vaccinatie nu echt?

Eva Christiaens
© BRUZZ
27/03/2021

Met 88.400 zijn ze nu, de Brusselaars met al minstens één vaccin in de arm. Dat is 9,4 procent van de volwassen bevolking. Brussel lijkt achterop te hinken op Vlaanderen (12,6 procent) en Wallonië (13,2 procent), maar volgens de gezondheidsinspectie gaan we even snel vooruit. Klopt dat? BRUZZ zet de laatste cijfers op een rij.

Wie zijn de gevaccineerde Brusselaars?

Het Brussels Gewest heeft al 19.408 mensen gevaccineerd in de woonzorgcentra. Dat is 92 procent van alle bewoners, plus de helft van het zorgpersoneel. Nog eens 7.044 mensen kregen hun eerste vaccin in collectieve zorginstellingen, zoals revalidatiecentra. In de Brusselse ziekenhuizen zijn tot nu toe bijna 35.000 medewerkers gevaccineerd. Dat zijn wel niet allemaal Brusselaars. Meer dan de helft van het zorgpersoneel in Brusselse ziekenhuizen en woonzorgcentra woont zelf niet in Brussel. Dat geldt ook voor de politieagenten en brandweerlui die al een eerste prik kregen.

Hoeveel Brusselaars zijn al uitgenodigd voor hun vaccin?

Op dit moment zijn er 130.000 uitnodigingen verstuurd om zich te laten vaccineren in één van de negen vaccinatiecentra. Zowel eerstelijnszorgverleners als interventieploegen van de politie zijn daarin opgenomen, net als alle 67-plussers.

“We hebben geen gegevens over de respons in elke leeftijdsgroep omdat we niet weten wie van die mensen de uitnodiging echt heeft gekregen of niet”, zegt Inge Neven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De GGC is niet altijd zeker of de post- of e-mailadressen kloppen, dus weten ze ook niet of alle uitnodigingen toekomen. Een nieuw aanmeldsysteem moet daar binnenkort verbetering in brengen.

Hoe groot is de vaccinatiebereidheid in Brussel?

De GGC heeft zelf geen inzicht in wie een afspraak maakt in de vaccinatiecentra. Dat gebeurt via een nationaal inschrijvingssysteem dat omwille van gegevensbescherming niet openbaar is. Pas eens de vaccins echt gezet zijn, kan Brussel zien wie zich heeft laten vaccineren. Dat is voorlopig 52,6 procent van de 85-plussers en 46,4 procent van de 75-plussers.

“In vergelijking met Vlaanderen kunnen wij al sneller de lagere leeftijdsgroepen beginnen uitnodigen", zegt Neven, maar dat komt net omdat ze meer moeite hebben om alle beschikbare tijdsslots in de vaccinatiecentra te vullen met de 85-plussers. Dat kan een teken aan de wand zijn dat er misschien een lagere respons bij de oudere leeftijden zit. “Zo lijkt het althans”, zegt Neven.

In de Brusselse woonzorgcentra blijft de vaccinatiebereidheid onder het personeel laag. Maar de helft van het zorgpersoneel wilde er een vaccin. In de Brusselse ziekenhuizen is dat nu 60 procent, maar daar is de vaccinatiecampagne nog bezig.

Hoeveel mensen komen niet opdagen voor hun vaccin?

De voorbije week stonden er meer dan 28.000 afspraken gepland in de Brusselse vaccinatiecentra. Volgens Inge Neven zijn er in elk centrum wekelijks ongeveer 10 tot 20 personen die niet komen opdagen voor hun afspraak. Opgeteld voor de negen Brusselse vaccinatiecentra komt dat neer op 100 tot 180 ‘no-shows’ per week, zegt ze.

Wat gebeurt er met de overblijvende vaccins?

Elk vaccinatiecentrum heeft een reservelijst met mensen uit de prioritaire groepen. Dat zijn zorgverleners en 65-plussers. Sinds deze week is er een officiële reservelijst van 72-plussers. Vaccinatiecentra die aan het eind van de dag nog dosissen over hebben, kunnen naar die wachtlijst bellen om een nieuwe kandidaat te vinden.

Het is ook toegestaan dat personen die iemand begeleiden naar het vaccinatiecentrum, ter plaatse nog een vaccin krijgen als er overblijven. Belangrijke voorwaarde is dat de begeleider dan ouder is dan 65 jaar.

In de rusthuizen zijn de rest-vaccins naar de Brusselse brandweer gegaan. Sinds 9 januari heeft de brandweer 1.970 dosissen gekregen van de Brusselse woonzorgcentra. Daarmee hebben ze al 813 brandweerlui één keer en 686 brandweerlui twee keer gevaccineerd. 471 dosissen stuurden ze zelf terug naar het vaccinatiecentrum aan de Heizel omdat ze er geen kandidaten voor vonden.

Zijn er al mensen buiten de prioritaire groepen ingeënt?

Ja. Onze redactie vernam dat enkele collega’s van de brandweerzone Vlaams-Brabant West in het vaccinatiecentrum aan de Heizel zijn ingeënt. De zone kan daar geen aantal op plakken, maar spreekt over een kleine minderheid. “De Heizel is één van de vaccinatiecentra die ons contacteert als zij overschotjes hebben”, zegt hun woordvoerder Alain Habils. “Wij staan wellicht ergens achteraan op de reservelijst, maar aangezien er een korte deadline is om er last minute te geraken, kan het gebeuren dat wij nog opgeroepen worden.”

Zowel Brussels Expo als de GGC hebben tot nu toe telkens ontkend dat de restvaccins aan de Heizel naar niet-prioritaire groepen zouden gaan. “De Brusselse brandweer telt mee, maar die van Vlaams-Brabant is niet de bedoeling”, zegt Inge Neven. “Ons pleidooi is om zoveel mogelijk 65-plussers en risicopatiënten te vaccineren. Ik ben er dan ook niet blij mee.”

Zijn er al vaccins weggegooid?

Officieel niet. Op sociale media circuleren soms berichten dat er vaccins zouden zijn weggegooid in de vaccinatiecentra of de rusthuizen. De GGC benadrukt dat “alle overblijvende vaccins al aan iemand op de reservelijsten zijn toegediend”, aldus Neven. In de vaccinatiecentra gaat dat om de bovenvermelde 100 à 180 vaccins per week. In de rusthuizen komt de brandweer de overgebleven dosissen ophalen om er het eigen personeel mee te vaccineren.

20210316_Brussel Durf te vragen_vaccins

| Op sociale media verschijnen soms speculaties over verloren vaccins.

In het hele land zijn sinds het begin van de vaccinatiecampagne 1.669 dosissen verloren gegaan. Dat heeft de taskforce vaccinatie zaterdag bekend gemaakt. Geruchten dat er meer dan duizend vaccins per dag zouden zijn weggegooid, zijn dus niet waar. “In alle vaccinatiecentra hoor ik dat de resterende dosissen op zijn”, zegt Inge Neven. “Daar zijn de centra zeer fier op.” Bij de start van de vaccinatie in de rusthuizen zijn er wel achttien dosissen in Brussel verloren gegaan, zegt Neven.

Hoeveel Vlamingen of Walen zijn in Brussel gevaccineerd?

Volgens Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) gaat het om "enkele tienduizenden mensen". In het hele Brusselse Gewest zijn nu al 120.000 mensen gevaccineerd, maar volgens de geregistreerde vaccinaties bij Sciensano zijn daar maar 88.400 Brusselaars bij. Dat zou betekenen dat ongeveer 32.000 Vlamingen en Walen tot nu toe met Brusselse vaccins zijn ingeënt. Het gaat dan voornamelijk om zorgpersoneel, politieagenten en brandweerlui die in Brussel werken, maar niet wonen.

Procentueel lopen Vlaanderen (12,6 procent) en Wallonië (13,2 procent) voorop als het gaat om het totaal aantal gevaccineerde volwassenen. Maar als je enkel zou kijken naar het totaal aantal toegediende dosissen, zou de trend gelijklopen, zegt Inge Neven.

"Natuurlijk gaan wij even snel", zegt ze. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid communiceert niet afzonderlijk over het aantal toegediende dosissen in Vlaanderen, wat vergelijking moeilijk maakt. Om alle verwarring weg te werken belooft de federale taskforce vaccinatie om binnenkort concrete cijfers per landsdeel te communiceren.

Ter illustratie

Als de schatting van 32.000 extra gevaccineerden in Brussel klopt, dan komt Brussel uit op zo'n 12,8 procent gevaccineerden in verhouding tot de totale volwassen bevolking. Vlaanderen en Wallonië zouden met elk 16.000 vaccins minder respectievelijk 0,3 en 0,56 procent zakken in het klassement. Dan eindig je op 12,3 procent toegediende vaccins per volwassen Vlaming en 12,7 procent vaccins per Waal. "Als je de berekening maakt, gaan we even snel", zegt Inge Neven van de GGC.

Deze berekening is evenwel nog heel voorwaardelijk. Ze verandert bovendien niets aan de totale vaccinatiegraad in Brussel. Om tot een voldoende hoge groepsimmuniteit te komen, moeten minstens 70 procent van de 'echte' Brusselaars gevaccineerd zijn. "Daarom moeten we de mensen uiteraard nog altijd duidelijk maken dat iedereen gebaat is bij vaccinatie. Dat wordt de grootste uitdaging in de Brusselse context", zegt Neven.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Gezondheid , vaccinatiecampagne , Inge Neven , heizel vaccinatiecentrum , vaccinatiecentra , resterende vaccins , reservelijst vaccinatie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni