Mobiele teams moeten vaccinatiegraad bij ouderen opkrikken

Iemand bereidt een spuit met het Janssen-vaccin voor Iemand bereidt een spuit met het Janssen-vaccin voor
© Photonews
| De mobiele teams zullen vanaf volgende week het vaccin van Johnson & Johnson toedienen
© Photonews
| De mobiele teams zullen vanaf volgende week het vaccin van Johnson & Johnson toedienen

Vanaf volgende week zal het Brussels Gewest minder mobiele mensen vaccineren aan huis via mobiele teams. Die moeten de vaccinatiecijfers onder meer bij ouderen verhogen, al zal de impact relatief beperkt zijn. “We weten dat sommige mensen die al vaak benaderd zijn geweest, gewoon geen vaccin willen”, zegt hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven. “Een vaccinatiegraad van 70 procent, het vooropgestelde doel, is haalbaar. Meer is mooi meegenomen.”

De vaccinatie van de oudere bevolking in Brussel lijkt op een plafond te botsen. In de categorie ouder dan 85 is volgens de laatste gegevens van Sciensano 67 procent gevaccineerd in Brussel, tegenover 89 procent in Vlaanderen. In de categorie van 75 tot 84 jaar is 66 procent van de Brusselaars gevaccineerd, tegenover een vaccinatiegraad van 80 procent in Vlaanderen. Voorzitter van de taskforce vaccinatie Dirk Ramaekers maakt zich dan ook zorgen om die cijfers en vreest voor een lagere vaccinatiebereidheid in Brussel, ook bij de ouderen.

“De percentages zijn nog lichtjes aan het stijgen en zitten op het niveau van Wallonië (69 procent voor 85+, 66 procent voor de categorie 75-84 jaar, red.)”, zegt hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven vandaag. Ook zij geeft aan dat een aantal ouderen om diverse redenen niet gevaccineerd willen worden. “Sommigen willen eerst zien wat het effect van de vaccins is bij anderen, sommigen wachten tot de partner is uitgenodigd voor het vaccin. En we weten dat sommige mensen die al vaak benaderd zijn geweest, gewoon geen vaccin willen.”

Neven verwacht wel dat de vaccinatiegraad bij de ouderen nog licht zal stijgen - in de rusthuizen worden sinds deze week officieel geen vaccins meer gezet - maar Vlaamse cijfers moeten we in Brussel niet verwachten. Hier zullen we tevreden moeten zijn met het vooropgestelde doel. Neven: “Hoger dan 87 procent gaan zal bij ons vrij moeilijk zijn. Een vaccinatiegraad van 70 procent is wel haalbaar, meer is mooi meegenomen.”

Mobiele teams vanaf volgende week

Vanaf volgende week zal het Brusselse Gewest mobiele teams inzetten die aan huis zullen vaccineren. Die teams zijn in een eerste fase bedoeld voor mensen die minder mobiel zijn, mensen met een zware fysieke handicap of mensen met zware psychische problemen. “Die mobiele teams zijn slechts een klein deel van de oplossing”, erkent Neven. In een latere fase, wellicht vanaf begin mei, worden de mobiele teams ook ingezet voor de vaccinatie van daklozen en mensen zonder papieren.

Inge Neven, hoofd van de afdeling hygiëne van de Brusselse gezondheidsinspectie

Naar het vaccinatiecentrum gaan voor een prik, blijft de bedoeling voor het overgrote deel van de Brusselse bevolking. De mobiele teams zullen immers veel minder snel kunnen vaccineren. “In een vaccinatiecentrum kan een dokter of verpleger twintig personen per uur vaccineren. In een mobiel team zal het om acht tot maximum tien personen per dag gaan”, aldus Neven, die ook aangeeft dat de timing voor de start van de mobiele teams niet toevallig gekozen is. Het vierde vaccin - dat van Johnson & Johnson - is vandaag/maandag geleverd. Dat wordt ook het vaccin dat de mobiele teams vanaf volgende week zullen toedienen. “Voor dat vaccin heb je maar een prik nodig en moet je dus maar een keer aan huis komen.”

Concreet zullen er vier mobiele teams door Brussel trekken. Een centrale rol in het systeem is weggelegd voor de huisarts. Die kan patiënten inschrijven die aan huis gevaccineerd moeten worden. De huisarts krijgt ook de mogelijkheid om een patiënt zelf aan huis te vaccineren. Huisartsen kunnen vanaf morgen/dinsdag beginnen met het inschrijven van patiënten. Die inschrijvingen verlopen via het nieuwe Brusselse inschrijvingsplatform Bruvax.

250.000 Brusselse dosissen

Intussen heeft meer dan een vijfde van de volwassen bevolking in ons land een eerste prik gekregen, goed voor bijna twee miljoen dosissen. In Brussel gaat het volgens de laatste cijfers van Sciensano om 15,9 procent van de volwassen bevolking. Volgens Sciensano waren er op het einde van de eerste week van april in Brussel ruim 180.000 dosissen toegediend. Maar het Brussels Gewest houdt ook zelf cijfers bij. “In werkelijkheid hebben we al 250.000 dosissen toegediend”, aldus Neven, die verwijst naar de vaccinatie van Vlamingen en Walen in Brussel. In de data van Sciensano belanden zij niet in de Brusselse gegevens. “We zetten elke dosis die we ontvangen. We volgen de tendenzen die we ook in Vlaanderen en Wallonië zien.”

Vorige week (van 4 tot 11 april) zijn in Brussel bijna 42.000 vaccins toegediend. De verwachting is dat dat er deze week net iets minder zullen zijn met iets minder dan 37.000 inentingen. In de week van 19 april worden het er opnieuw 41.700 met die week 300 dosissen via de mobiele teams.

Als er meer vaccins geleverd kunnen worden en het vaccinatietempo omhoog kan, zal Brussel daar klaar voor zijn, zegt Neven nog. In vaccinatiecentrum Pacheco heeft afgelopen weekend een test plaatsgevonden waarbij ook zaterdag (1.600 dosissen) en zondag (600 dosissen) werd geprikt. “Dat was een test om te zien of er de wil is om op zondag gevaccineerd te worden, de dag dat we meer vaccins krijgen en op een bepaalde dag grotere volumes kunnen verwerken. Dat werkt goed.”

Wat de oudere leeftijdscategorieën betreft, loopt Brussel zoals eerder gezegd achterop in vergelijking met Vlaanderen. In de categorie 65 tot 74 jaar haalt ons gewest wel een hogere vaccinatiegraad van 56 procent, tegenover 12 procent in Vlaanderen en 39 procent in Wallonië. Deze week vertrekken ook de eerste uitnodigingen voor risicopatiënten ouder dan 52.

Brussels inschrijvingsplatform

Voor het grote publiek wordt Bruvax op maandag 19 of 26 april voorgesteld. Die knoop wordt woensdag doorgehakt. “We zijn nog bezig met de migratie van gegevens. Gemaakte afspraken in Doclr (het federale inschrijvingsplatform, red.) moeten overgebracht worden naar Bruvax”, legt Neven uit.

Zij verwacht dat ook de uitrol van Bruvax een positieve invloed zal hebben op de Brusselse vaccinatiecijfers. Het nieuwe platform moet een inschrijving voor een vaccin een pak toegankelijker maken. “Nu heb je een code nog om jezelf in te schrijven, maar veel mensen hebben daar moeite mee, omdat ze bijvoorbeeld de uitnodigingsbrief niet hebben ontvangen, waardoor het moeilijk is om een afspraak te maken. Met Bruvax zal vanaf volgende week de naam volstaan om zichzelf in te schrijven.”

Bruvax wordt ook het systeem waarmee Brusselaars zich op de reservelijst voor een vaccin zullen kunnen zetten in het geval dat er vaccinoverschotten zijn. Maar net als in de rest van het land, is het niet de bedoeling dat mensen hiermee kunnen “voorsteken.” Neven: “Het beleid vandaag is nog altijd dat we per leeftijdscategorie vaccineren, en zo zal de wachtlijst ook werken. Voorlopig gaat het dus om de 60-plussers. Als we de tool volgende week lanceren, is het niet de bedoeling dat iedereen ouder dan achttien jaar zich plots inschrijft.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?