Roep om vaccinplicht klinkt nu ook luider bij Franstalige experts

20210731_Coronaprotest Frankrijk_Parijs
© Photonews
| Protest tegen de Franse coronapas in Parijs eind juli.
© Photonews
| Protest tegen de Franse coronapas in Parijs eind juli.

Een coronapas of een vaccinverplichting zijn aan Franstalige zijde geen taboe meer. Onder meer de Brusselse infectioloog Nathan Clumeck pleit voor een extra stimulans of "desnoods een verplichting” voor zorgpersoneel, politiemensen en leerkrachten. Politiek gezien is daar nog geen akkoord voor in zicht.

Regent het in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Na de uitbreiding van de Franse coronapas beginnen ook Franstalige experts in ons land zich meer uit te spreken in het voordeel van zo’n Belgische coronapas, ofwel een uitbreiding van het huidige Covid Safe Ticket. En een vaccinplicht voor bepaalde beroepsgroepen, zoals zorgpersoneel, sluiten ze niet meer uit.

"Persoonlijk ben ik niet tegen verplichte vaccinatie. Het zou logisch zijn om daarmee te starten bij de eerstelijnsberoepen”, zegt immunoloog Benoît Van den Eynde van de UCLouvain aan La Libre. “Ik weeg de vrijheid om niet gevaccineerd te worden af tegen de vrijheid om niet in lockdown te moeten blijven. Vaccinatie is een burgerplicht. Je kan niet zomaar eender wat doen in naam van je eigen vrijheid. Net zoals je geen 150 kilometer per uur mag rijden.”

Dinsdag pleitte de Brusselse infectioloog Nathan Clumeck (ULB) bij La DH al voor “een prioriteit, stimulans of desnoods verplichting” van het vaccin voor brandweerlui, politiemensen, vuilnisophalers en leerkrachten. Deze week vroeg directeur Marc Noppen van het UZ Brussel trouwens al om een verplichte vaccinatie van studenten.

Immunoloog Pierre Coulie (UCLouvain) vindt dat een vaccinplicht zeker overwogen moet worden, maar misschien niet echt ingevoerd. “Onze vaccins zijn effectief en veilig. In steden of bij doelgroepen waar de vaccinatiegraad laag is, moet je je afvragen hoe je die situatie kan verbeteren”, zegt Coulie aan La Libre. “We hebben de indruk dat we rondjes draaien. We hebben al op de boodschap gehamerd, maar ze dringt niet door.”

Geen federaal akkoord

Over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket, voorlopig enkel bedoeld voor grote evenementen, bestaat binnen de federale regering alvast onenigheid. Vooruit en CD&V willen de ‘Belgische coronapas’ uitbreiden naar bijvoorbeeld trouwfeesten, de liberale en groene partijen willen dat niet. De kwestie ligt mogelijk woensdag op tafel bij het volgende Overlegcomité. Daar kan ook besproken worden of een vaccinplicht nodig is voor het zorgpersoneel.

Vanwege de Vlaamse experts zegt viroloog Marc Van Ranst aan De Morgen dat hij “de discussie niet in de media wil voeren”. Hij noemt het een politieke vraag, maar hij hoopt dat “we het ons kunnen permitteren om het allemaal binnen te perken houden, omdat we zo goed vaccineren.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?