Rusthuizen versoepelen ondanks lage vaccinatiegraad personeel: 'Bewoners niet straffen'

© AM/BRUZZ

In Brussel mogen woonzorgcentra versoepelen zodra 90 procent van de bewoners is gevaccineerd. Dat verschilt van Vlaanderen waar ook minstens 70 procent van het personeel ingeënt moet zijn. “In Brussel is beslist om de bewoners niet te straffen voor de vaccinatiegraad van het personeel”, zegt Iriscare.

Vanaf deze week mogen de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen de covid-maatregelen versoepelen zodra negentig procent van de bewoners is ingeënt tegen covid-19. Concreet betekent dat: tien dagen nadat 90 procent van de bewoners zijn tweede prik met het vaccin heeft gekregen.

Daarmee verschilt het beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de aanpak in Vlaamse rust- en woonzorgcentra. Daar gaan de versoepelingen pas in 10 dagen na de tweede prik van minstens 90 procent van de bewoners én van zeventig procent van het zorgpersoneel.

Als reden voor de versoepelingen verwijst een omzendbrief van Iriscare naar de “uitstekende vaccinatiegraad bij de bewoners, de positieve evolutie van de epidemie in de instellingen en de aanbevelingen van de GEMS van 16 februari 2021.” Van een minimumvaccinatiegraad bij het personeel is geen sprake. Nochtans werd de voorbije weken erg duidelijk dat het zorgpersoneel zeker in Brusselse woonzorgcentra weigerachtig staat tegenover vaccinatie. Om die reden werd zelfs opgeroepen om inenting bij het zorgpersoneel te verplichten. In een voetnoot van de omzendbrief wordt overigens expliciet vermeld dat “de vaccinatiegraad bij het personeel in het Brussels Gewest aanzienlijk lager ligt dan de aanbevolen vaccinatiegraad (70 %)”.

“Wij baseren ons enkel op de vaccinatiegraad bij de bewoners, omdat de versoepelingen ook de grootste impact op hen hebben”, verduidelijkt Sven Heyndrickx van Iriscare. “In het advies van de GEMS was ook slechts sprake van een vaccinatiegraad van 80 procent bij de bewoners, in Brussel is 94 tot 95 procent van hen al ingeënt. We zien ook dat het vaccin zeer goed werkt. Wie ingeënt is, is niet alleen een stuk minder besmettelijk. Als iemand eventueel toch nog besmet raakt, zijn de symptomen ook milder. In Brussel is de beslissing genomen om de bewoners niet te straffen voor de vaccinatiegraad van het personeel.”

Bert Anciaux, directeur van woonzorgcentrum De Overbron in Neder-over-Heembeek dat onder Vlaamse bevoegdheid valt, schrikt van die aanpak. “Als de minimumvereiste om te versoepelen zeventig procent vaccinatiegraad bij het personeel zou zijn zoals hier geldt, dan zouden ze dat in Brussel waarschijnlijk nooit bereiken. Dan zou geen enkel Brussels woonzorgcentrum versoepelingen kunnen invoeren, vrees ik. Ik hoor nog steeds van heel wat Brusselse collega’s dat zelfs niet eens de helft van het personeel ingeënt is.” Zo meldde De Standaard vandaag nog dat in Stephenson Garden in Brussel liefst zestig procent van het personeel de prik niet wil, ondanks verregaande inspanningen om hen te overtuigen.

Niet wachten

“De vaccinatiegraad bij de bewoners van de woonzorgcentra ligt dermate hoog dat beslist is niet te wachten op eventueel andere indicatoren”, reageert Iriscare. “We willen de bewoners niet langer dan strikt noodzakelijk in een keurslijf van extra beperkingen houden. Die restricties hebben een enorme impact op hun mentaal welzijn, wat ook onze zorg is. We willen hen zo snel mogelijk weer een normaal leven kunnen aanbieden. Als je verantwoord kan versoepelen, heeft het geen zin om bijvoorbeeld nog twee maanden te wachten tot meer personeel ingeënt is.”

Volgens Iriscare ligt de vaccinatiegraad bij het personeel nu op ongeveer zestig procent. “Maar dat is een schatting op basis van geplaatste vaccinbestellingen voor het personeel, de komende weken hopen we exactere cijfers te bekomen.” Door de versoepelingen krijgen bewoners weer meer bewegingsruimte. "De kapper mag langskomen, ze mogen in groepjes van maximum vijf personen naar de kinesist en logopedie. Ze mogen ook weer zo vaak ze willen bezoek ontvangen, maximum twee per bewoner en maximum een uur in een open ruimte en met de nodige voorzorgsmaatregelen. Bezoekers mogen hen ook weer vergezellen naar de cafetaria, mits ze voldoende afstand houden en handgel en maskers gebruikt worden.”

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?