Het Portalisgebouw van het Brussels parket

Crisismaatregelen bij Brussels parket door tekort aan middelen en magistraten

AD
© BRUZZ
22/04/2023

Het parket van Brussel kondigde in een brief aan de verschillende korpschefs een reeks crisismaatregelen aan wegens een gebrek aan middelen en magistraten. Verschillende strafbare feiten worden daardoor niet meer strafrechtelijk vervolgd. Onder meer de maatregel van een huisverbod in situaties van familiaal geweld wordt opgeschort.

Het Brusselse parket kent momenteel een tekort van twintig magistraten, die niet werden gecompenseerd door nieuwe aanwervingen. Bovendien is het aantal aandachtsgebieden toegenomen, klinkt het in de brief die La Libre Belgique kon inkijken.

Volgens het parket "dringen duidelijke keuzes zich op om de behandeling en de kwaliteit van prioritaire dossiers te vrijwaren," klinkt het ook in een persbericht van woordvoerder Willemien Baert. Om de werkdruk onder controle te krijgen, besliste het parket aldus om een aantal strafrechtelijke crisismaatregelen door te voeren.

1. Opschorting strafrechtelijke minnelijke schikking

De strafrechtelijke minnelijke schikking voor drugsgerelateerde misdrijven wordt opgeschort.

De strafrechtelijke minnelijke schikking is een procedure waarbij in bepaalde gevallen de dader van een strafbaar feit niet voor een rechtbank moet verschijnen, mits betaling van een geldbedrag. De verdachte moet dan een keuze maken: een boete van maximaal 400 euro betalen of een proces met een mogelijke gevangenisstraf riskeren.

Initieel werd het systeem ingevoerd om de coronaovertredingen te beboeten, maar sindsdien is het uitgebreid tot andere misdrijven, zoals fietsendiefstal en drugsbezit.

2. Opschorting tijdelijk huisverbod

Een tweede maatregel is de opschorting van de toepassing van het tijdelijk huisverbod, een maatregel die genomen wordt wanneer de aanwezigheid van een meerderjarig persoon een "ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor andere gezinsleden" en die het huis dus tijdelijk niet mag betreden.

De oorspronkelijke bedoeling van het tijdelijk huisverbod is om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken door “sneller en effectiever in te grijpen wanneer er zich een acute crisissituatie voordoet”, staat te lezen op de website van het openbaar ministerie.

Meestal gaat het om situaties waarbij er psychische of fysieke dreiging is.

3. Hermes-aanpak wordt niet uitgebreid

Daarnaast wordt ook de uitbreiding van de zogenaamde Hermes-aanpak een halt toegeroepen.

Het is een werkwijze waarbij de politie en het openbaar ministerie nauw samenwerken om lokale criminaliteit snel aan te pakken en schadeloosstelling van slachtoffers te verzekeren.

In de praktijk bezocht de procureur de politiezones verschillende keren per week om zo kort op de bal te kunnen spelen.

4. Aanpassing strafbeleid versnelde procedure

Ook het strafbeleid in de versnelde procedure wordt aangepast. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal dagvaardingen voor diefstal op heterdaad (zonder geweld of bedreiging) zal afnemen.

Op die manier wil het parket vermijden dat de politie tijd en middelen investeert in zaken die later toch niet vervolgd zullen worden.

5. Minder persmagistraten

Een laatste maatregel is een vermindering van het aantal perscontacten binnen het parket van Brussel, de zogenaamde persmagistraten.

In het communiqué aan de korpschefs staat ook te lezen dat “het bestaande strafbeleid in bepaalde gebieden of buurten gehandhaafd blijft”. Welke buurten dat precies zijn, is voorlopig niet duidelijk.

Het parket benadrukt dat het zoveel mogelijk wil vermijden dat feiten onbestraft kunnen zijn. "Zelfs indien de vervolgingsgraad voor een bepaald type criminaliteit wordt verminderd, zal steeds vermeden worden dat volledige straffeloosheid ontstaat," benadrukt het openbaar ministerie nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni