Links: Pierre Vandersmissen, rechts: Alexis Deswaef

Commissaris Vandersmissen vangt bot in rechtszaak tegen advocaat Alexis Deswaef

© Belga - BRUZZ
15/07/2021

De Brusselse correctionele rechtbank heeft zich donderdagochtend onbevoegd verklaard om te oordelen over de beschuldigingen van intimidatie die commissaris Pierre Vandersmissen heeft geuit tegen advocaat Alexis Deswaef, voormalig voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Ook was Deswaef beschuldigd van 'minachting'. Wat dat betreft heeft de rechtbank Alexis Deswaef vrijgesproken omdat de rechtbank van oordeel was dat Deswaef enkel zijn recht op vrije meningsuiting had uitgeoefend.

De rechtbank heeft vastgesteld dat, aangezien de vermeende intimidatie via sociale netwerken waren verspreid, dit moest worden beschouwd als een persdelict. Dat is een bevoegdheid van het Hof van Assisen.

De rechter was ook van oordeel dat de vermeende gevallen van minachting, die ook betrekking hebben op de niet-gepubliceerde opmerkingen van Alexis Deswaef, niet waren bewezen. "Het hof ziet alleen de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder als voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. Deze vrijheid van meningsuiting was 'binnen de door de betrokken wet gestelde grenzen'. Hoewel de opmerkingen misschien controversieel leken, waren zij niet schandalig."

De rechtbank verwerpt dus het beroep van de politieagent en veroordeelt hem tot betaling van de proceskosten ten bedrage van 2.560 euro. Hij heeft nu 15 dagen om in beroep te gaan als hij het niet eens is met de beslissing.

De Liga voor Mensenrechten heeft donderdag rond 9.30 uur samen met de Internationale Federatie voor de Mensenrechten een bijeenkomst georganiseerd naast het Brusselse gerechtsgebouw om steun te betuigen aan haar voormalige voorzitter, advocaat Alexis Deswaef.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni