| Een witte mars in Sint-Joost voor de vermoorde Eunice (23). Zij werd in 2018 neergestoken door een ontevreden klant.

Proces over vermoorde prostituee verdaagd door tekort aan kandidaat-juryleden

© Belga
06/09/2021
Updated: 06/09/2021 17.42u

Het assisenproces naar de dood van een prostituee in 2018 in Schaarbeek moest maandagnamiddag verdaagd worden. Het hof had geen mannelijke kandidaat-juryleden meer om de jury te vervolledigen, die toen acht vrouwen en drie mannen telde. De assisenvoorzitter had geen andere keuze dan het eerste assisenproces van het nieuwe gerechtelijke jaar voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Maandag zou voor het hof van assisen van Brussel het proces starten van de jonge man die in de nacht van 4 op 5 juni 2018 in Schaarbeek de 23-jarige Nigeriaanse prostituee Eunice met messteken fataal verwondde. De beschuldigde was 17 jaar op het ogenblik van de feiten. De jeugdrechter gaf hem uit handen waarna hij naar assisen werd verwezen.

"Het hof stelt de onmogelijkheid vast om een jury te vormen, de urne bevat geen namen van juryleden meer. Het hof stelt de zaak tot een onbepaalde datum uit waarop een nieuwe jury zal worden gevormd", kondigde de voorzitter rond 16 uur aan.

Het hof had toen acht vrouwen en drie mannen geloot. Er was dus nog maar één mannelijk jurylid nodig. Om de pariteit tussen mannen en vrouwen te respecteren, mag de jury immers nooit meer dan acht juryleden van hetzelfde geslacht bevatten. Alle overgebleven vrouwen werden daarom afgewezen, maar de urne raakte al snel leeg zonder dat er een nieuwe mannennaam verscheen.

Het lijkt er op dat te weinig burgers gehoor hebben gegeven aan de oproep om te zetelen. Een dergelijk gang van zaken is uiterst zeldzaam en kan enkel leiden tot de beslissing het proces te annuleren en op een later tijdstip opnieuw te plannen en de jurysamenstelling vanaf nul te herbeginnen.

'Prostituees nog meer vergeten'

Voor de raadslieden van de burgerlijke partij is deze situatie verontrustend. "Jurylid zijn in een assisenproces is een burgerplicht. Het lijkt er echter op dat er vandaag veel afwezigen waren. Ik denk dat veel mensen geen jurylid willen zijn, maar dat is een gebrek aan respect. Justitie is de verliezer", verklaarde meester Nathalie Buisseret.

"Dit vertraagt verder een proces over een misdrijf tegen een sekswerker, meer dan drie jaar na de feiten, met als gevolg een versterking van het gevoel van straffeloosheid van de daders", reageerde een lid van UTSOPI vzw, de vereniging van onafhankelijke sekswerkers, de burgerlijke partij in het proces.

"Prostituees lopen het risico zich nog meer vergeten te voelen door het rechtssysteem, terwijl ze al het gevoel hebben niet als slachtoffer te worden beschouwd". Bovendien zou de verdachte, die opgesloten zit in een gesloten centrum voor minderjarigen, na het uitstel van dit proces een verzoek tot vrijlating kunnen indienen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni