1736 Heyvaert abattoir

Abattoir stopt slachten vanaf 2028: einde onverdoofd slachten in zicht?

MW
© BRUZZ
27/06/2023

Nv Abattoir, de vennootschap die het slachthuis van Anderlecht faciliteert, zal zijn milieuvergunning voor slachtactiviteiten niet verlengen na 2028. De verwerking en verdeling van vlees zou wel nog doorgaan. Aangezien het om het enige slachthuis in het gewest gaat, zou dit de facto het einde van het onverdoofd slachten op Brussels grondgebied betekenen. Maar het gewest overweegt nu om zelf een nieuw slachthuis in te richten.

"Het was initieel niet de bedoeling om de slachtactiviteiten te stoppen, maar de bestaande installaties en gebouwen vragen belangrijke renovaties,” vertelt Paul Thielemans van nv Abattoir, dat de huidige slachtlijn, versnijdzalen en beenhouwerijen verhuurt aan vleeshandelaars.

“We hebben echter niemand bereid gevonden om zo’n investering te doen.” Er is dan ook een investeringsrisico. “Rond het slachthuis komt steeds meer bewoning, wat voor uitdagingen zorgt bij industriële activiteit. Daarnaast haalt het slachthuis vandaag het gros van zijn inkomsten uit ritueel slachten. Mocht de Brusselse regering ooit beslissen om dit in de toekomst te verbieden, dan komt de rendabiliteit van het slachthuis in gevaar,” vertelt Thielemans.

Door de beslissing komen 25 banen op de tocht te staan. "Onrechtstreeks zijn nog eens meer dan 40 jobs bedreigd," weet Thielemans. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zegt voor die jobs "ten gepaste tijde een oplossing te zoeken."

Buitenlands vlees?

De 200 andere jobs in de vleesverwerkende nijverheid op de site zouden voorlopig gevrijwaard blijven. "We denken dat het voor ons een betere keuze is om een vleescentrum te blijven waar handelaars hun vlees versnijden en verdelen," aldus Thielemans. Het vlees zou in de toekomst mogelijk wel geleverd worden vanuit andere (al dan niet buitenlandse) slachterijen.

Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS) vreesde eerder al in een interview met BX1 dat die jobs echter niet gegarandeerd zijn wanneer de slachtactiviteit effectief verdwijnt. “Er is daarom op gemeentelijk, maar ook gewestelijk niveau de wens om een slachthuis te behouden in Brussel,” aldus Cumps begin deze maand. Hij ziet wel toekomst in een slachthuis gefinancierd door het gewest op het grondgebied van Anderlecht.

Dit tot grote verbazing van oppositielid Cieltje Van Achter (N-VA), die in de commissie Financiën en Algemene Zaken van minster-president Rudi Vervoort (PS) wilde weten of ook hij nadenkt over een slachthuis met publieke middelen. Brussels parlementslid Jonathan De Patoul (Défi) ziet alvast geen toekomst in een slachthuis dat wordt gefinancierd met overheidsgeld. “Het is al langer duidelijk dat dit soort activiteiten geen plaats heeft in de stad.”

Nieuw slachthuis?

Toch sluit minister-president Vervoort niet uit dat in de toekomst een nieuw slachthuis opent op de site. “Het lijkt me in de eerste plaats belangrijk om te bekijken of die piste opportuun is,” klonk het bij Vervoort. “Het zou logisch zijn om een slachthuis te behouden op de Abattoirsite, omdat hier al een netwerk aanwezig is van klanten en vleesverwerking,” aldus de minister-president, die het voorlopig te vroeg vindt om al beslissingen te nemen hierover. Hij wacht liever de resultaten van enkele studies af.

Lees verder onder de afbeelding.

Abattoir halal 12 BRUZZ ACTUA 1681

| Onverdoofd slachten in België is enkel nog toegelaten in het Brussels gewest.

“Zoals al aangekondigd in mei, heb ik samen met staatssecretaris Barbara Trachte haalbaarheidsstudies opgestart. Hub.brussels onderzoekt de wenselijkheid van het behoud van een slachthuis in het Brussels Gewest vanuit economisch oogpunt en in het licht van de stedelijke bevoorradingsstrategie.”

Perspective.brussels onderzoekt dan weer de mogelijkheid om een slachthuis te bouwen op de huidige site, rekening houdend met het mobiliteitsvraagstuk en de overlast.

“Het spreekt voor zich dat een nieuw slachthuis er enkel kan komen als dat ook voordelen oplevert voor de stedelijke bevoorrading,” zegt Vervoort. “Pas wanneer de resultaten van de gevraagde studies beschikbaar zijn, zullen we daarover een beslissing kunnen nemen.” De resultaten worden eind maart, begin april 2024 verwacht, laat Zeynep Balci, woordvoerster van Vervoort, weten.

Einde onverdoofd slachten?

Voor Jonathan De Patoul is een nieuw slachthuis in ieder geval uitgesloten. “Ik begrijp niet dat er publiek geld wordt geïnvesteerd in een activiteit die toch niet rendabel zal zijn.”

Ook Cieltje Van Achter ziet na 2028 liever geen slachthuis meer op Brussels grondgebied, opdat zo de facto een einde wordt gemaakt aan onverdoofd slachten in het gewest. “De sluiting van het slachthuis bij gebrek aan milieuvergunning zou de ideale gelegenheid zijn om te stoppen met onverdoofd slachten in Brussel.”

In Vlaanderen en Wallonië bestaat er een verbod op onverdoofd slachten, terwijl in Brussel voorstellen om een dergelijk verbod in te voeren zijn verworpen. Het slachthuis van Anderlecht is vandaag dan ook de enige plaats in België waar onverdoofd geslacht mag worden.

Site in ontwikkeling

De sluiting van het slachthuis ligt in lijn met het beleid van de nv Abattoir om de historische slachthuissite te ontwikkelen volgens de noden van een stad in verandering. In februari van dit jaar startte zo de bouw van Manufakture, met zalen voor vleesverwerking, een parking met 350 parkeerplaatsen en op het dak een openluchtzwembad.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni