Commissie Leefmilieu keurt Klimaatordonnantie goed

© Photonews
| Met de ordonnantie hoopt de Brusselse regering gehoor te geven aan de talloze mensen die voor het klimaat op straat kwamen.

Het ontwerp van de Brusselse klimaatordonnantie werd goedgekeurd in de Commissie Leefmilieu van het Brussels parlement. De ordonnantie moet broeikasgasemissies verminderen en verankert de regeringsbevoegdheden voor de klimaatdoelstellingen.

“De goedkeuring van de klimaatordonnantie door de Commissie Leefmilieu van het Brussels parlement is een belangrijke stap voor de evolutie van het klimaatbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,” zegt Alain Maron (Ecolo), minister van Klimaattransitie en Leefmilieu.

De klimaatordonnantie legt de doelstellingen voor het gewest juridisch vast. Dat betekent een vermindering van de broeikasgasemissies met minstens 40 procent in 2030 en de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn met een vermindering van de broeikasgasemissies met minstens 90 procent.

Concreet gaat dat ook om bijvoorbeeld het juridisch kader voor de strategie voor de duurzame renovatie van de gebouwen. Ook bevestigt de ordonnantie het verbod op de installatie van nieuwe verwarmingsinstallaties op steenkool.

Elke minister en elke gewestelijke instelling zal de klimaatdoelstellingen moeten integreren in zijn meerjarendoelstellingen. Leefmilieu Brussel verleent in dat verband al een actieve begeleiding aan de belangrijkste gewestelijke instellingen.

Een onafhankelijk comité zal vanaf 2022 jaarlijks een verslag opstellen. Dat verslag, dat openbaar zal worden gemaakt, zal worden besproken op een ‘klimaatdag’ in het Brussels parlement. Ook het middenveld zal worden aangemoedigd om ermee aan de slag te gaan.

Met de klimaatordonnantie hoopt de Commissie Leefmilieu gehoor te geven aan de oproep van de wetenschappers en vele betogers om dringend iets aan de klimaatverandering te doen. Deze klimaatordonnantie wordt nog ter stemming voorgelegd tijdens de plenaire vergadering van het Brussels parlement.

N-VA past voor klimaatordonnantie

Cieltje Van Achter, fractieleidster bij oppositiepartij N-VA, is bezorgd over de aangenomen klimaatordonnantie: “Vandaag is er veel onduidelijkheid over het Brusselse klimaatbeleid en of de Brusselse doelstellingen voor 2030 überhaupt wel zullen gehaald worden. Zo buisde een Europees studiecentrum al de Brusselse renovatiestrategie, nochtans het belangrijkste onderdeel voor het bereiken van de CO2-emissiereductiedoelstellingen van deze regering. Toch betonneert deze meerderheid haar doelstellingen in een ordonnantie die afdwingbaar zal zijn voor de rechtbank. Brussel zet zo de deur open voor een klimaatbeleid bepaald door rechters en daar past N-VA voor.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?