Tussen mei 2016 en maart 2017 waren er 1239 inbreuken. Tussen mei 2017 en maart 2018 zijn dat er 3406.

Drie keer meer overtredingen door strengere geluidsnormen

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
01/06/2018

Sinds het Brussels Gewest eind april 2017 strengere geluidsnormen voor vliegtuigen invoerde, zijn er bijna drie keer zoveel inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Leefmilieu Brussel, die BRUZZ opvroeg. De boetes die daarmee gepaard gaan, zullen ook effectief worden geïnd, klinkt het bij het bevoegde kabinet.

Begin 2017 besliste de Brusselse regering om de tolerantie voor de geluidsnormen te schrappen. Maar enkel de overtredingen na het einde van het tweede belangenconflict, op 22 april, worden beboet. Dat gaf Minister voor Leefmilieu Céline Fremault (CDH) te kennen in een interview met BRUZZ.

Onze redactie vroeg daarom aan de betrokken administratie hoeveel inbreuken er sindsdien zijn vastgesteld. Tellen vanaf 22 april lukt niet door de manier waarop de gegevens worden bijgehouden. Maar voor de periode 1 mei 2017 tot en met 31 maart 2018 blijkt het om 3.406 inbreuken te gaan. Die worden gegroepeerd, en leidden tot 274 processen-verbaal, opgestuurd naar in totaal 58 luchtvaartmaatschappijen.

Ongeveer 70 procent van die inbreuken houden verband met het einde van de tolerantie, klinkt het bij Leefmilieu Brussel. Dat zijn 2.381 inbreuken die voor 2017 nog getolereerd zouden worden, maar nu niet meer. De overige 1.025 gevallen waren ook volgens de oude normen een inbreuk, en zijn dat nog steeds.

Drie keer meer

Als we deze cijfers vergelijken met dezelfde periode een jaar ervoor, dan zien we bijna drie keer meer overtredingen. Tussen 1 mei 2016 en 31 maart 2017 waren er immers maar 1.239 inbreuken, veroorzaakt door 1.105 vluchten (één vliegtuig kan verschillende overtredingen begaan).

Bijna de helft van die inbreuken werd in 2016-2017 begaan tussen 6 en 7 uur ‘s morgens, wanneer nog altijd de strengere nachtelijke normen gelden, maar het wel al erg druk is op de luchthaven.

Toen begin 2017 de tolerantie ook nog eens wegviel, vreesde men dat het aantal overtredingen tussen 6 en 7 uur explosief zou toenemen. Maar dat valt eerder mee. Er is wel sprake van een verdubbeling (van 602 naar 1.238 overtredingen, allemaal toe te schrijven aan het wegvallen van de normen). Maar deze stijging is lager dan de algemene stijging.

"Omdat de boetes voor de betreffende periode nog niet zijn opgelegd, zijn ze nog niet betaald"

Adel Lassouli, woordvoerder Fremault

Tot hoeveel boetes dit aantal inbreuken leidt, is nog niet bekend. “Omdat de boetes voor de betreffende periode nog niet zijn opgelegd, zijn ze nog niet betaald”, zegt Adel Lassouli, woordvoerder van bevoegd minister Fremault aan BRUZZ. "Vergelijk het met de eerste enveloppe die je krijgt na een verkeersovertreding. Pas in de tweede enveloppe staat hoeveel je moet betalen."

“Die tweede brief hebben we nog niet kunnen versturen. De overtredingen moeten eerst naar de Procureur des Konings, die zes maanden heeft om te oordelen of het de overtreding zelf vervolgt, wat bijna nooit gebeurt”, aldus Lassouli. ”Daarna keert de overtreding terug naar Leefmilieu Brussel, die de partijen hoort en een administratieve boete oplegt. Daartegen is wel nog beroep mogelijk."

Luchtvaartmaatschappijen die de geluidsnormen overschrijden, betalen de bijkomende boete vaak niet. In totaal staat nog 15 miljoen euro open. Volgens minister Fremault (CDH) is er wel al beterschap. “Ze beginnen stilaan te beseffen dat ze vroeg of laat toch moeten betalen."

Voka Vlaams-Brabant vreest zware gevolgen voor de werkgelegenheid op de luchthaven. "Er zullen niet alleen bedrijven wegtrekken, maar we vrezen ook voor een afschrikeffect voor investeringen," zegt woordvoerder Kasper Demol. "De normen zijn te streng en moeten soepeler."

Brusselse geluidsnormen

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor veel onenigheid tussen de verschillende gewesten. Sinds begin 2017 wil het Brussels gewest haar strengere geluidsnormen laten gelden, maar Vlaanderen heeft daar intussen al twee belangenconflicten tegen ingediend.    

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , Politiek , Brusselse geluidsnormen , geluidsnormen , vliegtuig , Céline Fremault

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni