Eerste extra meetstation voor luchtkwaliteit aan Regentlaan

© PhotoNews
| De Regentlaan loopt vanaf het Madouplein (centraal in beeld) naar het zuiden

Een nieuw gewestelijk meetstation voor de luchtkwaliteit is maandag geopend aan de Regentlaan, niet ver van Kunst-Wet. Het meetstation kwam er nadat een rechtbank het Gewest verplichtte om meetstations te installeren aan drukke verkeersassen, zodat de metingen een waarheidsgetrouwer beeld van de luchtvervuiling in de stad zouden geven. Tegen het eind van de maand opent ook een extra meetstation aan de Keizer Karellaan.

“We versterken het officiële netwerk van meetstations door er te installeren op de meest vervuilde plaatsen van de hoofdstad,” zegt Simon Vandamme, de woordvoerder van bevoegd minister Alain Maron (Ecolo). “Het eerste station bevindt zich op de Regentlaan, min of meer tegenover het kabinet-Vervoort.”

Het meetstation is sinds maandag opgenomen in de officiële metingen van Leefmilieu Brussel voor stikstofoxiden (NO en NO2) en fijne stofdeeltjes (PM2,5 en PM10).

Ook een op Keizer Karellaan

Begin dit jaar had de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg het Gewest opgelegd om binnen de zes maanden de luchtverontreiniging op een of meer van de meest 'vervuilde punten' in de stad te meten. Die werden door de rechter omschreven als de Kleine Ring, de Wetstraat of de directe omgeving van de E40.

Dit eerste nieuwe meetstation bevindt zich dus op de Kleine Ring, niet ver van Kunst-Wet en de Wetstraat. Een tweede extra meetstation zal eind van deze of begin volgende maand volgen op de Keizer Karellaan in Ganshoren, de invalsweg van de E40, niet ver van de basiliek van Koekelberg. Dat meetpunt zal net als het eerste de concentraties van de stikstofoxiden NO en NO2 meten, en ook die van dieselroet (black carbon).

En op de Zuidlaan

Tot slot plant het Gewest ook nog een meetpunt aan de Franstalige Charles Buls-school op de Zuidlaan, een andere plek op de Kleine Ring, dicht bij het Zuidstation. Die plannen zijn nog niet zo vergevorderd: het meetpunt, dat net als de andere stikstofoxideconcentraties gaat meten, zou pas eind dit jaar openen.

“Parallel daaraan hebben wij in samenwerking met talrijke scholen en burgers een secundair netwerk van 130 meetpunten geïnstalleerd in potentiële hotspots van luchtverontreiniging,” geeft Vandamme nog mee. “Dit project, dat een aanvulling vormt op het officiële netwerk, wordt gecoördineerd door de non-profitorganisatie Les Chercheurs d'Air en moet aan het eind van het jaar haar resultaten bekendmaken.”

“Ten slotte wil het project CurieuzenAir (dat BRUZZ mee organiseert, red.) zo veel mogelijk burgers en bedrijven de kans geven om de luchtverontreiniging in hun straat te meten. CurieuzenAir gaat zaterdag van start met bijna 3.000 meetpunten in het gewest. Het is niet alleen een project dat onze administratie interessante gegevens over luchtverontreiniging verschaft, maar ook een project om de burger bewust te maken en tot participatie aan te zetten.”

Luchtkwaliteit

De Brusselse luchtkwaliteit is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Het Gewest is al meermaals door Europa op het matje geroepen, maar de concentratie stikstofdioxide is recent weer gestegen.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?