Joggers in het natuurgebied Vogelenzang in Anderlecht.

Erkenning natuurreservaat Vogelzangbeekvallei vervalt

Jean-Marie Binst
© BRUZZ
19/01/2019

In mei 2019 vervalt de erkenning van het beschermingsbesluit van het Natuurreservaat Vogelzang (13 ha). De groenzone is om haar landschappelijke en wetenschappelijke waarde uniek.

Het vormt het middenstuk van het drie kilometer lange Natuurgebied Vogelzang (totaal 33 ha). Het natuurreservaat kon voor tien jaar worden beschermd (2009-2019), na lang aansturen van de vrijwilligers van vzw CCN Vogelzang CBN, die het mochten beheren.

Een nieuwe aanvraag tot bescherming moet echter gebeuren door de drie grondeigenaars: de VDAB, Bruxelles Formation (eigenaar van het stuk naast Ikea) en de gemeente Anderlecht. CCN Vogelzang CBN helpt hen daarbij. Bedoeling van Brussel Leefmilieu is op termijn de Groene Wandeling (voor wandelaars en fietsers) te verleggen. In plaats van langs de Zuunstraat, aan de oostkant van de Bergensesteenweg, zou het parcours door het natuurgebied (achter Ikea) komen te liggen, Dat zou een aangenamere wandelbeleving tot aan het kanaal betekenen.

Wel blijven er onzekerheden voor de verre toekomst. Het regionaal herbestemmingsplan voorziet nog in een stuk woonzone naast het natuurgebied

Wel blijven er onzekerheden voor de verre toekomst. Het regionaal herbestemmingsplan voorziet nog in een stuk woonzone naast het natuurgebied. Niet alleen het uitzicht, maar ook de impact op het gebied zou sterk veranderen mocht dat gerealiseerd worden. Nu is deze zone ingenomen door het groenteteeltproject van BoerenBruxselPaysans.

Zij kregen met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een project goedgekeurd dat de productie, verwerking en verdeling van lokaal geteelde groenten activeert. Blijft nog de kanker van de verkrotte hoeve Mijlemeers, met haar verlaten, historische hoog­stamboomgaard. De site kwam ruim twintig jaar weer in handen van Citydev, dat er geen plannen mee heeft, en fruitgaard én hoeve laat vervallen. CCN Vogelzang CBN wil er graag een kinderboerderij organiseren.

Verder komt ook de renovatie van het Kattekasteel in het gebied niet van de grond. De gemeente lanceerde een openbare aanbesteding, eerst zonder reactie, dan met één aannemersinteresse die ver boven de prijs lag. De renovatie van het beschermde pand zou een miljoen euro kosten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht , Milieu , vogelzangbeekvallei , ccn vogelzang cbn , natuurgebied

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni