1755 Wetstraat 04

| Druk verkeer (en heel wat vervuiling) op de Wetstraat

EU-Hof: Stad Brussel mag strenge uitstootnormen voor auto's invoeren

© Belga
13/01/2022

Niets staat de stad Brussel in de weg om voertuigen die te veel broeikasgassen uitstoten uit het verkeer te weren. Dat is de essentie van een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie, in een zaak waarin Brussel, samen met Parijs en Madrid, nochtans in het stof gebeten had.

De rechter in Luxemburg deed zijn uitspraak in beroep ('hogere voorziening'). Eind 2018 besliste het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Hof, dat de Europese Commissie niet bevoegd was om de uitstootnormen voor nieuwe personenwagens milder te maken. De steden Brussel, Parijs en Madrid hadden klacht ingediend tegen die beslissing van de Commissie, omdat ze van oordeel waren dat die hen verhinderde strenge uitstootnormen voor personenwagens en lichte vrachtwagens te hanteren.

De procedure waarbij de uitstoot van nieuwe voertuigen getest wordt onder reële rijomstandigheden, werd ingevoerd in de nasleep van dieselgate (de fraudezaak waarin bleek dat dieselmotoren veel meer vervuilden dan bleek uit officiële gegevens, red.). De Commissie besliste echter een correctiecoëfficiënt toe te passen op de te halen normen, om marge te geven aan statistische onzekerheden. Daardoor kwamen de grenswaarden voor de tests tijdens een overgangsperiode dubbel zo hoog te liggen als de oorspronkelijke grenswaarden.

Brussel, Parijs en Madrid vochten die nieuwe normen aan, kregen dus gelijk van het Gerecht, maar lidstaten Duitsland en Hongarije en de Commissie stelden een hogere voorziening in bij het Hof.

Brussel kan strenge normen behouden

Het Hof heeft nu geoordeeld dat de drie steden niet rechtstreeks geraakt worden door het Commissiebesluit en dat hun beroep dus niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Het eerdere arrest van het Gerecht wordt dan ook vernietigd. Maar tegelijk zegt de rechter dat lokale beslissingen om het verkeer van bepaalde voertuigen te verbieden om het milieu te beschermen niet in strijd kunnen zijn met het Commissiebesluit. Met andere woorden: Brussel, Parijs en Madrid kunnen hun strenge normen behouden.

In Brussel (het volledige gewest, niet enkel de stad) is sinds 1 januari 2018 een Lage Emissie Zone van kracht. Of een voertuig toegang heeft tot de LEZ wordt bepaald door de euronorm van het voertuig, de categorie en de brandstof.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni