'Kanaalzone is ideaal voor windmolens'

Krijgen we binnenkort zulke windmolens zoals hier in Brugge te zien in de kanaalzone? "Het kan zeker," zegt energiespecialist Bram Claeys.© PhotoNews

Het Europees Parlement wil dat we met alle EU-lidstaten tegen 2030 minstens 32 procent van onze energie halen uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Bram Claeys, directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), ziet kansen in Brussel. “Brussel heeft genoeg mogelijkheden om zonne-energie en zelfs windenergie op te wekken.”

De klimaatbeloftes van Parijs moeten de energie-ambities van de EU-lidstaten aanscherpen. Het is menens voor de Europese Unie, want afgelopen woensdag werden de doelstellingen bijgesteld. De ambitie was om tegen 2030 27 procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Die doelstelling is nu verhoogd naar 32 procent. Tijdens de onderhandelingen op de klimaattop zat België in het kamp van de klimaatsceptische landen met onder meer Hongarije en Polen, vooral omdat de Vlaamse regering dwarslag.

Bram Claeys, kersvers directeur van de ODE, wijst op het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende gewestelijke regeringen en de federale overheid. “De Europese doelstellingen moeten vertaald worden in nationale plannen. Dat wil zeggen dat de drie gewestregeringen en de federale regering moeten samenzitten en met een plan naar buiten moeten komen.”

Bram Claeys, directeur Organisatie voor Duurzame Energie

Elk land heeft een eigen doelstelling. De vooropgestelde 32 procent is een algemeen percentage voor de hele EU. Wat België betreft zijn er twee doelstellingen. Zo moet tegen 2020, binnen anderhalf jaar dus, 13 procent van het totale energiegebruik in ons land voortkomen uit groene en hernieuwbare energie. In 2030 moet dat cijfer zeven procentpunt hoger liggen: op 20 procent dus. Om die doelstelling te halen, moet volgens Claeys meer geïnvesteerd worden in verschillende manieren om groene energie op te wekken, ook in Brussel.

“In het Brussel Gewest ligt de focus op transport, iets waar Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) hard op inzet. De uitstoot van voertuigen en gebouwen onder controle krijgen is echter niet genoeg, daarvoor moet de auto uit het stadscentrum verdwijnen en plaatsmaken voor de fiets.”

“Maar ik zie ook mogelijkheden in andere vormen van groene energie,” voegt Claeys toe. “Windmolenparken bijvoorbeeld zijn niet voor de hand liggend, maar toch zie ik de Kanaalzone als een ideale plaats om in windenergie te investeren. Ook aan Thurn & Taxis en in Anderlecht zijn genoeg opties om daarop in te zetten,” zegt Claeys.

Bram Claeys, directeur Organisatie voor Duurzame Energie

Grey Day

Verder kan Brussel volgens hem nog meer investeren in zonne- en warmte-energie. Zeker op het vlak van zonne-energie kan het beter. “Brussel is het gewest dat de meeste subsidies krijgt voor investeringen in zonne-energie. Dat gebeurt onvoldoende, terwijl het de hoofdfocus moet zijn. Verder laat Brussel nog te veel kansen liggen om energie te ontginnen uit de ondergrond, bijvoorbeeld door warmtepompen te plaatsen.”

Over specifieke cijfers in het Brussels Gewest beschikt Claeys niet, over nationale cijfers wel. In België biedt hernieuwbare energie vandaag elektriciteit aan zo’n kwart van de gezinnen. De verwachting is dat tegen 2030 een op de drie tot zelfs de helft van de gezinnen leeft op hernieuwbare energie. “Dan gaat het wel over een ruwe schatting,” nuanceert Claeys.

“De ultieme doelstelling blijft natuurlijk dat we volledig kunnen leven op hernieuwbare energie. Dit jaar lag onze Grey Day, de dag waarop onze voorraad aan hernieuwbare energie uitgeput is, op 2 februari. Tegen 2030 is die dag uitgerekend op 20 april, wat al een hele vooruitgang is. Een Grey Day op 31 december moet de doelstelling zijn voor 2050,” is Claeys duidelijk.

Maar wat vindt de Brusselse regering er zelf van? De bijgestelde doelstelling is volgens minister Fremault redelijk ambitieus, maar niet onhaalbaar als er een goede samenwerking is tussen de verschillende instanties.

“Die doelstelling bereiken is absoluut cruciaal als we de opwarming van de aarde tegen 2030 en 2050 willen beperken, maar dan mogen we de fouten uit het verleden niet herhalen. Het is daarom van essentieel belang dat iedereen, de gewesten en de federale overheid, samenwerkt,” zegt Fremault.

De minister is zich ook bewust van de verschillende mogelijkheden die hernieuwbare energie kan bieden. “Ik zie een groot economisch potentieel. Hernieuwbare energie kan bijdragen tot jobcreatie.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel
Vooraan op BRUZZ

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?