Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)

| Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ.)

Meer benzine- en hybridewagens in Brussel door LEZ

Sara De Sloover
© BRUZZ
26/10/2021

De Brusselse lage-emissiezone (LEZ) draagt bij tot een betere luchtkwaliteit, doordat de auto’s die rondrijden almaar minder vervuilen. In twee jaar tijd zou de hoeveelheid black carbon zo normaal met 38 procent gedaald zijn, en de coronacrisis versterkte dat effect nog. Dat stelt milieuagentschap Leefmilieu Brussel dinsdag in zijn derde evaluatie van de LEZ. Voor het eerst duikt het aandeel van dieselwagens in Brussel onder de 50 procent.

Voornaamste vaststelling: de LEZ blijft de aanblik van het wagenpark dat in Brussel rondrijdt wijzigen. Zo is het aandeel van dieselvoertuigen met Euronorm 3, die sinds 1 januari 2020 verboden zijn, meteen ook met 85 procent gedaald.

Globaal gezien dook het aandeel van de dieselwagens eind 2020 voor het eerst onder de 50 procent, in vergelijking met een marktaandeel van 62 procent vóór de invoering van de lage-emissiezone. Deze daling komt benzinevoertuigen en hybrides ten goede. (Lees verder onder de grafiek)

graphiquecpandeelvandeautosinomloopvolgenshetmotortype.png

| Percentage auto's op de weg per motortype

Het wegvervoer is een van de voornaamste oorzaken van luchtvervuiling in het Brussels gewest, en zelfs de belangrijkste bron van uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en black carbon (BC). De coronacrisis en de opeenvolgende quarantaines hebben een gunstig effect gehad op de Brusselse luchtkwaliteit, maar ook de LEZ heeft bijgedragen tot de verbetering.

Raming

Leefmilieu Brussel heeft ramingen laten maken om een onderscheid te kunnen maken tussen de impact van de LEZ afgelopen jaar, en die van de gezondheidscrisis.

Daaruit blijkt dat als de mobiliteitssituatie dezelfde was gebleven (hetzelfde aantal afgelegde kilometers) de wijziging van het wagenpark tussen juni 2018 en oktober 2020 de uitstoot van NOx met 9 procent zou hebben doen dalen. De uitstoot van klein fijn stof (PM2.5) zou met 17 procent afnemen, en die van black carbon of dieselroet zelfs met 38 procent. Bij dat laatste speelt vooral het verbod op de oudste dieselvoertuigen een rol, die een groot deel van die black carbon uitstoten.

Door de gezondheidscrisis waren er ook nog eens veel minder wagens op de weg, waardoor de uitstoot in werkelijkheid nog meer daalde.

Als gevolg van de komende LEZ-fases zou de vervuilende uitstoot de komende jaren nog sneller dalen. Tegen 2025 verwacht het Brussels Gewest de uitstoot van NOx en black carbon afkomstig van het wegvervoer met respectievelijk 66 en 86 procent te kunnen laten dalen.

Euronorm 4 verboden vanaf 2022

Op 1 januari 2022 treedt een nieuwe fase van de LEZ in werking. Vanaf dan zullen dieselauto's, -bussen en -bestelwagens met Euronorm 4 verboden zijn in het Brussels Gewest. Dat zijn de laatste voertuigen die geen roetfilter hebben.

Hoewel zij slechts 10 procent van het wagenpark vertegenwoordigen, zijn personenwagens en bestelwagens met Euronorm 4 volgens Leefmilieu Brussel bijzonder vervuilend, en zo verantwoordelijk voor 30 procent van de PM2.5-emissies door vervoer. Het milieuagentschap zal daarom vanaf 1 november een nationale sensibiliseringcampagne voeren om aan deze nieuwe fase te herinneren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni