De regering herbekijkt momenteel de bouwplannen voor de Josaphatsite, de 'laatste wildernis van Brussel'

Regering laat biodiversiteit Josaphatsite in kaart brengen

SDS
© BRUZZ
16/12/2020

De eigenaar van de Josaphatsite, de gewestelijke Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, heeft zopas een expert aangesteld die de biodiversiteit van het terrein moet beoordelen. De regering heeft daarnaar gevraagd, om die expertise mee te kunnen nemen in haar aanpassing van de bouwplannen.

Dat meldde minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) woensdag in de commissie Leefmilieu, na een vraag van parlementslid Geoffroy Coomans de Brachène (MR) over de biodiversiteit van de site.

Het Richtplan van Aanleg (RPA), het stedenbouwkundige kader om van de Josaphatsite een woonwijk te maken, werd in 2019 door de vorige regering in eerste lezing goedgekeurd. De huidige regeringspartners kondigden in november aan dat plan aan te zullen passen om rekening te houden met de bezwaren van buurtbewoners, de gemeente Schaarbeek en de gewestelijke ontwikkelingscommissie. Nadien komt er ook een nieuw openbaar onderzoek.

“De biodiversiteit maakt deel uit van de kern van de huidige discussie over de evolutie van het plan voor de site”, zei minister Maron. Meerdere scenario’s zouden op tafel liggen om te kijken hoe de biodiversiteit en "de gewestelijke nood aan toegankelijke woningen en openbare voorzieningen" met elkaar kunnen verzoend worden.

Betaald door MSI

Daarom heeft agentschap Leefmilieu Brussel in de lente van 2020 een precieze stand van zaken over de biodiversiteit op de ‘friche Josaphat’ gevraagd aan de eigenaar van de site, de gewestelijke Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Die moet worden uitgevoerd door een erkende expert, die volgens Maron net aangesteld is.

De informatie over de aanwezige fauna en flora is voor het Gewest expertise die het zal kunnen gebruiken om de voorziene bebouwing op de site te herbekijken en waar nodig aan te passen om de biodiversiteit te beschermen.

Daarnaast beschikt de regering ook over de kennis van Leefmilieu Brussel, dat de soortenrijkdom in Brussel monitort, ook op stedelijke braakliggende terreinen als Josaphat. Maron noemde de atlasprojecten rond libellen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en wilde bijen door de ULB als voorbeelden, die de rijkdom van een dergelijke biotoop aantonen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Evere , Schaarbeek , Milieu , Stedenbouw , friche Josaphat , josaphat-site , Josaphatsite , Josaphat , Geoffroy Coomans de Brachène , Alain Maron

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni