Regering stelt klimaatordonnantie voor, en vraagt Brusselaar om mening

Alain Maron (Ecolo) Brussels minister, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie Alain Maron (Ecolo) Brussels minister, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie
© Ecolo
| "Als Europa ambitieuzere doelstellingen rond de verlaging van de CO2-uitstoot formuleert, dan zal Brussel volgen", zegt Alain Maron (Ecolo), minister belast met Klimaattransitie
© Ecolo
| "Als Europa ambitieuzere doelstellingen rond de verlaging van de CO2-uitstoot formuleert, dan zal Brussel volgen", zegt Alain Maron (Ecolo), minister belast met Klimaattransitie

De Brusselse regering heeft een ontwerp van ordonnantie klaar dat de klimaatdoelstellingen wat broeikasgassen betreft juridisch vastlegt: 40 procent minder CO2 in 2030 dan in 2005, en 90 procent minder in 2050, om uiteindelijk CO2-neutraliteit te bereiken. Tot 10 augustus mag je als Brusselaar je mening geven over hoe het Gewest die doelen moet bereiken.

De cijfers zijn de Europese doelstellingen die Brussel verplicht is om in te voeren. "Het zijn minimale doelstellingen", zegt minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) maandag in Le Soir, waar hij het wetsontwerp voorstelde.

"Als Europa de doelstellingen zou verhogen, wat niet uitgesloten is, dan zal de ordonnantie aangepast worden, en ook in het Brusselse luik van de update van het nationale klimaat-energieplan in 2024."

Maron en de rest van de regering werken al langer toe naar deze tekst, waarover het parlement uiteindelijk beslist. Zo verhoogde de regering de budgetten voor de geharmoniseerde energiepremies, en maakte ze recent 2,4 miljoen vrij voor gemeentelijke acties tegen de klimaatverandering.

De minister erkent dat de renovatie van woningen op gewestniveau qua uitstoot het grootste verschil kan maken. Vanaf 2025 worden bijvoorbeeld verwarmingsketels die werken op stookolie en steenkool , verboden.

Klimaatdag met experts

Om te vermijden dat de doelstellingen dode letter blijven, voorziet het wetsontwerp een expertencomité met daarin zes tot acht onafhankelijke wetenschappers, specialisten in klimaat, energie, duurzame ontwikkeling, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Zij zullen elk jaar een voortgangsrapport met adviezen aan de regering en het parlement voorleggen, waarover tijdens een jaarlijkse Klimaatdag zal gedebatteerd worden.

Daarnaast voorziet de tekst ook inspanningen voor de 'indirecte uitstoot' buiten het Gewest, die drie tot vier keer groter is dan de directe CO2-uitstoot. De regering heeft gewestelijk milieuagentschap Leefmilieu Brussel daarom gevraagd om tegen 2023 een berekenmethode voor die uitstoot op poten te zetten. Met die informatie op zak wil Maron dan inzetten op stadslandbouw, circulaire economie, renovatie, mobiliteitsplannen, en een korteketeneconomie.

Burgerraadpleging

Om te beslissen welke ingrepen het Gewest precies moet doen om de klimaatdoelstellingen te halen, raadpleegt de regering de Brusselaar. Tot 10 augustus kun je op de website Let's Prepare Brussels je mening geven over je leefomgeving. Hoe kunnen we die veerkrachtiger maken om crisissen het hoofd te bieden? De enquête peilt ook naar voedingsgewoonten en gezondheid van de deelnemers.

"Met de resultaten worden vervolgens participatieve ateliers georganiseerd", laat Maron weten in de krant. "150 willekeurige deelnemers mogen concrete voorstellen formuleren, die aan de regering zullen worden voorgelegd."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?