Klimaatdoelen: nieuw park aan kanaal tegen 2022, Net Brussel wordt hervormd

Bekijk ook de afspeellijst: maandag 6 januari 2020
Updated: 06-01-2020 - 15:42

Een fusie van renovatie- en energiepremies, een herstructurering van Net Brussel, de aanleg van een nieuw park in Anderlecht. Het zijn een paar van de maatregelen voor 2020 die groene regeringsleden Alain Maron en Barbara Trachte (Ecolo) maandag aangekondigd hebben. Het is een begin van een lange reeks initiatieven die uiteindelijk moeten leiden tot een koolstofvrij Brussel in 2050.

De groene ministers werken met een langetermijnvisie, met 2050 in gedachten, meldden ze maandag op de persconferentie in sociaal restaurant Bel Mundo in Molenbeek. Dan moeten de economieën van Europese lidstaten immers volledig zonder fossiele brandstoffen kunnen.

Het komende jaar stellen ze daarom een 'klimaatordonnantie' voor, die de doelen uit het regeerakkoord in een juridisch bindende tekst moet gieten. In alle beslissingen moet de regering voortaan rekening houden met de impact op het klimaat. Een comité van onafhankelijke experts zal jaarlijks een voortgangsrapport opstellen, met aanbevelingen voor het komende jaar voor de Brusselse regering.

Fusie energie- en renovatiepremies

Daarnaast gaat de regering de renovatie- en energiepremies in het komende jaar fuseren, om de financiële steun voor renoverende Brusselaars te vereenvoudigen. Details over de hervorming zijn nog niet bekend, maar de regering belooft dat "de financiering van de renovatiestrategie een prioriteit wordt in de budgetbesprekingen de komende jaren".

Als afvalverwerker speelt gewestelijk netheidsagentschap Net Brussel een sleutelrol in de circulaire economie van de toekomst, meldt staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte. Net Brussel zal op termijn ook een rol moeten spelen in het voorkomen van afval, maar ook in hergebruik en herstel. Een van de drie eerder aangekondigde audits van het agentschap is inmiddels gestart, die van de boekhouding. Ook het personeelsbeleid en de structuur van de organisatie worden nog doorgelicht.

Met de resultaten van die audits zal het agentschap hoogstwaarschijnlijk daarna worden geherstructureerd, zeggen de groene bewindslieden. De regering investeert ook 4 miljoen in moderner materiaal voor de veegploegen, en 200 miljoen op tien jaar tijd in de infrastructuur zoals recyclageparken en de renovatie van gebouwen.

Nieuw park aan kanaal

In het regeerakkoord staat dat bij nieuwe bouwprojecten rekening gehouden moet worden met een duurzaam waterbeheer, minder autogebruik en de aanleg van verfrissingseilanden. Trachte en Maron herhaalden daarom het plan om de Zenne open te leggen ter hoogte van het Maximiliaanpark, waarvoor de regering net een stedenbouwkundige en architecturale studie heeft gelanceerd.

De regeringsleden kondigden ook een nieuw gewestelijk park aan. Dat Duivenmelkerspark wordt geopend aan het kanaal in Anderlecht, in de wijk het Rad, en ligt tussen de Duivenmelkersstraat en de Schippersstraat in.

Het Gewest heeft net een akkoord afgesloten met de Haven van Brussel om daarvoor een groot haventerrein aan het water toe te voegen aan het al bestaande, kleinere gemeentelijke park. Samen met de daarnaast gelegen volkstuintjes levert dat een park op dat in 2022 de deuren zou moeten openen. De toegang van de groenzone komt ter hoogte van de sluis aan het kanaal.

Trachte en Maron willen ook meer inzetten op publiek-private samenwerkingsverbanden, en steun van het middenveld om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo steunden ze recent bijvoorbeeld 'Voisins d'Energie' van een lokale Brusselse vzw, een project waarbij instellingen of particulieren hun 'overtollige' zonne-energie kunnen doorgeven aan buren.

Trachte en Maron
© SDS/BRUZZ
| Lachende gezichten bij staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte en minister van Klimaatttransitie, Leefmilieu en Energie Alain Maron (Ecolo).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?