| Burgercollectief 1083/0 voert actie tegen de versmalling van de trottoirs op de as Beeckmans-De Brouckère.

Burgercollectief: 'Ganshoren weert sluipverkeer niet'

MW
© BRUZZ
30/12/2021
Updated: 30/12/2021 12.52u

De gemeente Ganshoren heeft plannen om de as Beeckmans-De Brouckère opnieuw aan te leggen. Burgercollectief 1083/0 heeft echter bedenkingen bij het huidige ontwerp. Dat is tegen de geest van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, laat doorgaand verkeer door en versmalt de voetpaden, vindt 1083/0.

Het gemeentebestuur van Ganshoren heeft een ontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van de as Beeckmans-De Brouckère, die de Wereldtentoonstellingenlaan met de Keizer Karellaan verbindt.

Een geïntegreerd stadsproject

De straten krijgen een nieuwe asfaltlaag met gemarkeerde fietspaden aan weerszijden. Er komen overstekende stoepen aan de dwarsstraten en plateaus aan de kruispunten in de nabijheid van de scholen. Die moeten de snelheidsbeperking van 30 km/u doen naleven. Tot slot is er ook ruimte voor extra bomen en aanplantingen.

Heraanleg as Beeckmans-De Brouckère in Ganshoren

| Situering van de as Beeckmans-De Brouckère in Ganshoren.

Wat de parkeerplaatsen betreft, die blijven grotendeels behouden in het plan, net als de blauwe zone. Van de 97 parkeerplaatsen, verdwijnen er 18 plaatssen. Er is ruimte voorzien voor schoolbussen, parking voor andersvaliden en leveringszones.

"Geen globale mobiliteitsvisie"

De gemeente beoogt naar eigen zeggen een geïntegreerd stadsproject waarin alle weggebruikers zich kunnen vinden. Maar dat zal niet lukken met de huidige plannen, meent burgercollectief 1083/0, dat deze kerstvakantie brieven heeft gebust bij de inwoners rond de as Beeckmans-Sorensen-Fabiola-Goedefroy-De Brouckère.

Daarin bekritiseert het collectief de huidige plannen voor de heraanleg van de verkeersas. “Die is op geen enkele manier geïntegreerd in een meer globale visie op mobiliteit in de gemeente,” klinkt het bij Simon Steverlinck van 1083/0. “De gemeente heeft zich akkoord verklaard met Good Move (mobiliteitsplan van het Brusselse Gewest, nvdr.), maar dit plan lijkt daar geen rekening mee te houden.”

"Wij krijgen de indruk dat het plan snel wordt doorgeduwd"

Simon Steverlinck, burgercollectief 1083/0

Simon Steverlinck (Burgercollectief 1083/0)

Zo vindt het collectief de geplande versmalling van de trottoirs problematisch en niet passen binnen het STOP-principe, dat voetgangers en fietsers voorop stelt. Ook de voorgestelde fietsinfrastructuur is volgens 1083/0 te smal en onveilig, want niet afgescheiden. "En dit terwijl uit een eerdere bevraging blijkt dat de Ganshorenaar vooral trottoirs en fietspaden prioritair vindt."

Wel parkeerplaatsen, geen afgescheiden fietspaden

De bevoegde schepen van Ganshoren, Magali Cornelissen (MR), zegt graag betere fietsinfrastructuur te voorzien, maar ziet daarvoor weinig ruimte: “We hadden ook graag een afgescheiden fietspad gehad in beide richtingen, maar daar is niet veel plaats voor, behalve als we parkeerplaatsen schrappen.” En dat wil Cornelissen niet doen. “We moedigen het gebruik van de fiets aan, maar fietsen is niet voor iedereen mogelijk. Er zijn veel handelaars en Ganshoren telt de oudste bevolking van het Gewest,” klinkt het.

Plan van heraanleg Koningin Fabiolaplein-Louis De Brouckèrelaan Ganshoren

| Detail van de plannen voor het gedeelte Koningin Fabiolaplein-Louis De Brouckèrelaan

Toch lag er ook een afgescheiden tweerichtingsfietspad op tafel. Een tweehonderdtal inwoners verkoos in een bevraging dat scenario, maar dat bleek – na contact met fietsersvereniging GRACQ - onhaalbaar volgens de schepen: “Doordat de straat bergop loopt richting de Keizer Karellaan, zouden de fietsers bergop mogelijk hinder ondervinden van de snellere, dalende fietsers uit de andere richting.”

Steverlinck van zijn kant stelt zich ook vragen bij de timing van het openbaar onderzoek. “Wij krijgen de indruk dat het plan snel wordt doorgeduwd omdat het budget ervoor binnen een bepaalde termijn besteed moet worden. Het openbaar onderzoek loopt midden in de kerstvakantie.”

Sluipverkeer

Verder kaart Steverlinck het sluipverkeer op de as aan. “De weg wordt gebruikt voor sluipverkeer van de Keizer Karellaan naar de Wereldtentoonstellingslaan. Via Telraam hebben we 10.000 voertuigen per dag geteld.” Daarom stelt collectief 1083/0 een knip voor. “We willen natuurlijk wel dat de Ganshorenaren kunnen passeren. Dat kan makkelijk met een cameraknip, die mensen van buiten de gemeente ook toelaat om hier te winkelen.”

Cornelissen erkent het probleem van het sluipverkeer op de as, maar ziet vooral een herinrichting van de Keizer Karellaan als oplossing. "Een cameraknip is in een latere fase zeker het overwegen waard, maar we moeten eerst bekijken of dat technisch haalbaar is. Momenteel kampen dat soort camera's nog met technische mankementen."

Het burgercollectief vraagt om de plannen te herbekijken en af te stemmen op de toekomst. Op 26 januari 2022 komt het overlegcomité van Ganshoren bijeen om een advies uit te schrijven.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Ganshoren , Mobiliteit , Burgercollectief 1083/0 , 1083/0 , heraanleg

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni