1752 Fietspaden KleineRing-02

| Fietspaden op de kleine ring: een project dat begonnen is in de vorige legislatuur, maar nu wordt afgewerkt.

Fietsersbond tevreden over Brussels fietsbeleid: 'Met zone 30 voortrekkersrol gespeeld'

CL
© BRUZZ
19/07/2022

De Fietsersbond en zijn Franstalige tegenhanger GRACQ evalueren het fietsbeleid van de Brusselse regering in een fietsrapport. Maatregelen zoals de veralgemeende zone 30 en de nieuwe fietsinfrastructuur, worden enthousiast onthaald. Maar er is nog werk aan de winkel. Zo moet de autodruk drastisch omlaag.

Het gaat om een rapport halverwege de legislatuur. En dat rapport is gematigd positief.

Sinds 1 januari 2021 is Brussel Stad 30: hiermee is 30 kilometer per uur de regel, 50 kilometer per uur veeleer de uitzondering. Meer dan een jaar later is de invoering ervan een succes: de verkeersveiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers zijn toegenomen.

“Hier heeft de Brusselse regering een echte voortrekkersrol gespeeld. Het is fascinerend om te zien dat mensen in het begin erg argwanend zijn, zoals tegenover de zone 30, maar dat het nu gewoon normaal is en prima werkt." klinkt het bij beleidsmedewerker Thomas Deweer.

De stad legde tijdens de coronacrisis ook heel wat nieuwe fietsinfrastructuur aan. Wel is de infrastructuur op een langer fietstraject van wisselende kwaliteit, er is nog een gebrek aan coherentie.

"Het is fascinerend om te zien dat mensen in het begin erg argwanend zijn, zoals tegenover de zone 30, maar dat het nu gewoon normaal is en prima werkt."

Thomas Deweer, medewerker Fietsersbond

Positief

Positieve punten van het halftijdse rapport: fietsers krijgen veel meer terrein. Steeds meer Brusselaars en pendelaars verkiezen de fiets, de coronacrisis en het telewerken hebben hiertoe bijgedragen. Er zijn veel vormingsinitiatieven en positieve communicatie voor fietsers. Bovendien krijgen initiatieven financiële middelen om mensen op de fiets te krijgen.

Slechtste score: verminderen van de autodruk

De stad scoort het minste op de vermindering van de autodruk. Good Move doelt op 50 autoluwe wijken tegen 2030: 25 autoluwe wijken dienen geselecteerd te worden tegen 2025 om dit te realiseren. Vandaag is er slechts in 11 wijken het startschot gegeven waarvan de uitvoering in drie wijken deze zomer zal plaatsvinden (Vijfhoek, Cureghem, Colignon-Josaphat). Concrete resultaten zijn er dus nog niet.

Een andere oplossing voor de autodruk: het verminderen van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Good Move plant 65.000 parkeerplaatsen te schrappen op straatniveau. "Dit lijkt allesbehalve doenbaar." Veel lokale besturen zien de parkeerplaatsen niet graag verdwijnen. Maar dit botst met de heraanleg van nieuwe fietspaden of fietspaden in twee richtingen. “De zaken lopen vaak vast bij de gemeenten, zoals de parkeerdruk en het circulatieplan. En dan vooral als er moet samengewerkt worden tussen de verschillende niveaus.”

“De zaken die vastlopen liggen vaak bij de gemeenten, zoals de parkeerdruk en het circulatieplan. Vooral de samenwerking op verschillende niveaus loopt soms vast.”

Thomas Deweer, medewerker Fietsersbond

Volgens de fietserbond is de vergoeding voor de bewonerskaart, ook al is die gestegen van 10 tot 15 euro, nog steeds zeer laag. "In andere hoofdsteden zoals Londen, vindt men dit een lachertje," geeft Deweer mee. "Hierdoor worden bewoners niet aangespoord om naar een parking te gaan, zoals COOVI parking in Anderlecht, die leeg blijft.”

De slimme kilometerheffing 'Smartmove' staat voorlopig on hold, dit door kritiek uit Wallonië en Vlaanderen. De heffing zou in dat scenario worden berekend op basis van autogebruik en kenmerken van het voertuig. Dat het (nog) niet is ingevoerd, vindt de fietsersbond jammer. "Dit zou de aankoop van zware, grote en krachtige voertuigen ontmoedigen. Een gemiste kans om de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren."

“De dingen in Brussel gaan redelijk snel vooruit, we zijn dus kritisch omdat onze verwachtingen hoog liggen en weten dat het beter kan.”

Thomas Deweer, medewerker Fietsersbond

Volgens de fietsersbond zijn er nog een aantal werkpunten op vlak van fietsbeleid. “Maar de dingen in Brussel gaan redelijk snel vooruit. We zijn dus kritisch net omdat onze verwachtingen hoog liggen, en we weten dat het beter kan.” besluit Deweer.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni