Fonds Bikes steunt 8 nieuwe fietsprojecten voor 600.000 euro

Fonds Bikes in Brussels zal voor een totaalbedrag van 600.000 euro acht nieuwe fietsprojecten ondersteunen verspreid over heel Brussel. Het doel is om van de fiets een vervoersmiddel voor iedereen te maken. Nieuwe projecten kunnen op elk moment worden ingediend.

Met 400.000 euro steunt het Fonds Bikes in Brussels, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de installatie van nieuwe fietsvoorzieningen en –uitrustingen in de Peterboswijk in Anderlecht. Er zullen ook nieuwe fietspaden aangelegd worden.

Het project kadert in het Duurzaam wijkcontract Peterbos dat de Anderlechtse wijk nieuw leven wil inblazen aan de hand van een herinrichting van de openbare ruimte en de inperking van de plaats van de auto ten voordele van zachte mobiliteit.

“De toegankelijkheid van de wijk, met haar zowat 1.400 sociale woningen, is een ferme uitdaging”, legt Nadia Kammachi uit, die schepen is van Duurzame Wijkcontracten voor de gemeente Anderlecht. “De specifieke topografie van het gebied, het bestaande wegennet en het sociaal-economische profiel van de bewoners maken het gebruik van de fiets momenteel moeilijk in de buurt. Met het project ‘Bikes in Peterbos’ willen we het gebruik van tweewielers aanmoedigen.”

200.000 euro naar projecten buiten Anderlecht

Daarnaast steunt het Fonds voor 200.000 euro nog zeven andere fietsinfrastructuurprojecten. In Brussel Stad wil de Sint-Jorisbasisschool haar leerlingen, van wie de meesten uit kwetsbare gezinnen komen, leren hoe ze zich op een autonome en veilige manier met de fiets door de stad kunnen verplaatsen.

De school heeft een omvattend project ontwikkeld dat het uitlenen van fietsen aan leerlingen, leren fietsen, een werkplaats voor fietsherstellingen en een beveiligde fietsenstalling omvat. Het Fonds stelt 28.800 euro ter beschikking voor de installatie van fietsinfrastructuur.

Drie scholen in Evere zullen infrastructuur installeren om fietsen van leerlingen, leerkrachten en personeel veilig te kunnen parkeren. Het Collège Fra Angelico ontvangt 48.000 euro steun voor de bouw van overkappingen bij de nieuwe fietsenstallingen. De gemeentescholen Clair-Vivre en La Source krijgen respectievelijk 30.450 euro en 21.100 euro steun voor de installatie van een dubbele overdekte en gesloten fietsenstalling: één met een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een andere voor ‘klassieke’ fietsen.

De gemeenteschool Paradis des Enfants in Etterbeek zal voor een budget van 24.045 euro een overdekte fietsenstalling bouwen voor de fietsen van leerlingen, ouders en personeel en ook de RHoK Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten ontvangt 17.739 euro om overdekte fietsenstallingen te plaatsen.

In Laken zal de basisschool De Telescoop twee beveiligde stallingen voor fietsen van de kinderen en het personeel inrichten, dankzij de steun van het Fonds met 24.000 euro.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?