Good Move: parlement enthousiast over mobiliteitsplan

Mobiliteit in Brussel: deelstep en auto's delen de openbare weg Mobiliteit in Brussel: deelstep en auto's delen de openbare weg
© PhotoNews
© PhotoNews

Het Brussels parlement staat te trappelen van ongeduld om het Good Moveplan uit te voeren, bleek dinsdag in de commissie Mobiliteit. De parlementsleden willen nu vooral een duidelijke timing, prioriteiten en budget. Ook over het overleg met de andere gewesten rezen vragen.

De nieuwe minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) stelde dinsdag het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move voor in de commissie Mobiliteit van het parlement. Dat plan werd nog goedgekeurd door de vorige regering en is momenteel in openbaar onderzoek. De krachtlijnen van het plan, dat onder meer voor autoluwe wijken kiest, vindt u hier.

De commissiezaal liep helemaal vol voor de voorstelling en de aanwezige parlementsleden hadden ook heel wat vragen. Die gingen minder over de doelstelling en inhoud van het plan. Vrijwel alle parlementsleden schaarden zich achter die inhoud, die tot stand kwam na een uitgebreide overlegronde met institutionele- en mobiliteitsspelers.

Een vraag die wel regelmatig terugkwam, was die over de timing, de prioriteiten en de uitvoering van Good Move. De parlementsleden tonen zich vooral bezorgd dat het ambitieuze plan niet of niet snel genoeg uitgevoerd raakt. Onder meer Alexia Bertrand (MR) wou graag meer weten over de budgetten die ingepland zijn voor het plan.

Overleg met gewesten

Elke Van den Brandt toonde zich in de eerste plaats tevreden over het enthousiasme bij de verschillende partijen. Over de budgetten bleef de minister vrij algemeen in haar antwoorden. Voor de precieze kalender verwees ze naar de bijlagen van het plan, waarin opgelijst staat welke speler wat doet tegen welke datum.

Bertrands partijgenoot David Weytsman wou graag weten wat de prioriteiten van de minister zelf zullen zijn als het plan niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Van den Brandt antwoordde dat ze niet wil vooruitlopen op het resultaat van het openbaar onderzoek, dat nog tot 17 oktober loopt.

Cieltje Van Achter (N-VA) maakte zich dan weer zorgen over de tijd die het zou vergen om contracten af te sluiten met de gemeenten, waarin de uitvoering van Good Move op lokaal niveau wordt vastgelegd. Ze benadrukte ook het belang van het overleg met de andere gewesten, een bezorgdheid die door verschillende parlementsleden werd gedeeld. De minister legde uit dat dat overleg bezig is.

Personeelsgebrek

Verschillende commissieleden wilden ook weten of de gemeenten steun zullen krijgen om Good Move uit te voeren. Défi wees erop dat veel gemeenten maar enkele mensen op de mobiliteitsdienst hebben, waardoor de uitvoering vertraagd zal worden. Van den Brandt antwoordde dat ze de gemeenten wil helpen - zonder daarbij in detail te gaan - en ook wil onderzoeken hoe het uitvoeringsproces kan versneld worden.

Carla Dejonghe (Open VLD) wou graag weten hoe het Gewest met applicaties als Waze wil omgaan, die ook in Brussel meer sluipverkeer veroorzaken. De minister maakte duidelijk dat de circulatieplannen die bij Good Move horen ervoor moeten zorgen dat ook Wazegebruikers naar de hoofdassen worden geleid en woonwijken vermijden.

Het hele ontwerpplan is te raadplegen via www.goodmove.brussels

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?