| De Werkvennootschap wil de Ring ter hoogte van het Laarbeekbos verbreden.

Jette verzet zich tegen verbreding van de Ring

Mats Buelinckx
03/06/2021

Het schepencollege van Jette lanceert een actie tegen de verbreding van de Ring in hun gemeente: "Nee tegen de verstikking van Jette door de verbreding van de Ring!" Er wordt samen met de actie ook een petitie gelanceerd.

Op initiatief van burgemeester Hervé Doyen en schepen van Duurzame Ontwikkeling Claire Vandevivere verzet de gemeente Jette zich tegen de plannen van de Werkvennootschap om de Ring te verbreden. De ringweg zou ter hoogte van het Laarbeekbos verbreed worden van zes naar tien, op sommige plaatsen zelfs twaalf, rijstroken ten noorden van de gemeente.

Volgens het schepencollege zou de aanpassing aan de Ring "rampzalige gevolgen hebben voor de wijk rondom het punt, waar 4000 mensen wonen, het ziekenhuis en talrijke scholen en crèches." Ook de luchtkwaliteit zou in het gedrang komen en de omliggende groene ruimten zouden worden aangetast.

"Overleg"

De Werkvennootschap is een Vlaamse organisatie die grote mobiliteitsprojecten ondersteunt. Zij zeggen dat er "voorafgaand overleg is geweest met Brussel en dat alle partijen nauw worden betrokken bij het project." Volgens de gemeente Jette is daar echt geen sprake van. "Er wordt de voorbije vier jaar geen rekening gehouden met de mening van de gemeente Jette," vertelt schepen van Duurzame Ontwikkeling Claire Vandevivere.

"Het is ondenkbaar om het aantal rijstroken te verdubbelen," gaat de schepen verder. "Hoe meer rijstroken er zijn, hoe meer auto's er worden aangetrokken. Er moet nagedacht worden over welke alternatieven we de mensen kunnen aanbieden, want het openbaar vervoer in Jette en de omliggende gemeenten is niet fantastisch. De Ring is hier al verzadigd, we moeten de mensen anders leren nadenken over vervoer."

"We geven niet op. We voeren al tien jaar actie tegen een eventuele verbreding van de Ring. Ik hoop dat het niet zo ver komt, maar als het moet zetten we juridische stappen. Het is het verhaal van David tegen Goliath, maar het is nodig dat we ons blijven verzetten voor onze inwoners, de buurt en de omliggende natuur," besluit Vandevivere.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni